Az iskolai tornaterem használatáról

2019. november 4., 10:52 , 979. szám

„Esténként eljártunk a barátainkkal focizni az egyik közeli iskola tornatermébe. Mindezt természetesen a tornatanár beleegyezésével, az iskolaigazgató hozzájárulásával tettük. Az iskola néhány pedagógusa is a társaságunkhoz tartozott. Nemrég azonban az igazgató megtiltotta a tornaterem használatát, állítólag azért, mert attól fél, hogy korrupcióval vádolják meg. Véleménye szerint van-e lehetőség arra, hogy törvényesen használjuk a tornatermet a tanítás utáni órákban úgy, hogy az igazgatót ne érhesse támadás emiatt?”

– A jogszabályok nem tiltják az iskoláknak, hogy bérbe adják a helyiségeiket, sőt! Emlékeztetnék Az oktatásról törvény 61. cikkelyének negyedik pontjára, amely megállapítja, hogy az oktatási intézmények kiegészítő finanszírozásának forrásai lehetnek a helyiségek, építmények és berendezések bérbe adásából származó bevételek. Érdemes áttanulmányozni az iskola alapszabályát, mert abból is kiderülhet, hogy milyen konkrét tevékenységgel foglalkozhat az intézmény a fenntartók szándékaival összhangban.

Mindezt figyelembe véve az tűnik a legoptimálisabb megoldásnak, ha bérleti szerződést kötnek az iskola igazgatóságával, amely e szerződés alapján bérleti díj fejében az iskolai foglalkozásoktól szabad órákban a rendelkezésükre bocsátja a tornatermet.

Vegyék figyelembe, hogy az iskola tisztségviselői felelősséggel tartoznak az intézmény tulajdonáért, amely károsodhat, ha kívülállók használják. Ezért a szerződésnek a bérlők által okozott kár megtérítéséről is rendelkeznie kell.

Megjegyzendő, hogy az általános középfokú oktatási intézmények kialakítására, fenntartására és az oktatási folyamat megszervezésére vonatkozó állami egészségügyi szabályok és előírások (Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу – ДСанПіН 5.5.2.008-01) 3.19-es pontja tiltja helyiségek bérbe adását az oktatási-nevelési folyamattal nem összefüggő célokra. Ezért a szerződésben célszerű oktatási és/vagy nevelési célokkal indokolni a bérbeadást.

Fontos tisztázni az iskola tulajdonformáját. Ha ugyanis állami vagy önkormányzati tulajdonról van szó, a bérleti szerződést Az állami és közösségi vagyon bérbeadásáról (Про оренду державного та комунального майна) című törvény rendelkezései alapján kell megkötni. Amennyiben viszont az oktatási intézmény magántulajdonban van, a szerződéskötés az általános polgári jogi szabályok alapján történik.

hk