Meddig kell szülői hozzájárulás a gyermek külföldi útjához?

2020. január 20., 09:27 , 989. szám

„Elváltam a férjemtől. Közös gyermekünk a napokban lett 17 éves. Szükség van a férjem hozzájárulására, ha a lányunk számára vízumot akarunk igényelni, mert külföldre készül?”

– A Polgári törvénykönyv 313. cikkelye értelmében a 16. életévét betöltött személynek jogában áll szabadon és önállóan külföldre utazni. A 16. életévüket be nem töltött személyek viszont kizárólag a szüleik (örökbefogadóik), gyámjaik engedélyével és azok kíséretében, vagy az általuk erre felhatalmazott személyek kíséretében hagyhatják el az országot.

Miután a lánya immár 17 éves, nincs szüksége a szülei hozzájárulására, ha külföldre kíván utazni, vagy vízumot igényel.

hk