Egy közlekedési szabálysértési bírság jogosságáról

2020. március 31., 10:45 , 999. szám

„Még tavaly novemberben megállított út közben a közlekedési rendőr, s ott helyben 510 hrivnya bírságot írt ki. Nem ismertem el, hogy vétettem volna a közlekedési szabályok ellen, s nem írtam alá a papírokat, amelyeket elém tett, de azt mondta, hogy nem baj, mert úgyis megküldi őket postán. Már meg is feledkeztem a dologról, amikor minap kaptam egy papirost a végrehajtói szolgálattól, amely szerint be kell fizetnem 1020 hrivnyát. Mit tegyek? Annyi bizonyos, hogy postán nem küldték meg nekem a rendőrségi papírokat, én pedig nem fizettem be a bírságot.”

– A rendőrnek kétségtelenül jogában áll közigazgatási eljárást lefolytatni a járművezetővel szemben a szabálysértés helyszínén. Ebből a szempontból nincs jelentősége annak, hogy ön aláírt-e bármilyen iratot vagy sem.

A kérdés az, hogy szabályosan, valamennyi törvényi követelménynek eleget téve folytatta-e le az eljárást a rend őre vagy sem. Például ismertette-e önnel a szabálysértési jegyzőkönyvet? Ha nem, akkor feltételezhető, hogy nem tett eleget a tájékoztatási kötelezettségének, s ily módon határozata megfellebbezhető a bíróságon.

Az eljárás szabályszerűségét azonban levelezés útján meg­ítélni nem lehet, ezért javaslom, hogy amennyiben továbbra sem kívánja megfizetni a bírságot, forduljon mielőbb ügyvédhez. Az ügyvédnek módja lesz felkeresni a végrehajtó szolgálatot, a rendőrséget, s akár az ön jelenlétében, akár a megbízása alapján betekintést nyerhet az ügy irataiba, hogy azután megalapozott tanáccsal szolgálhasson a továbbiakat illetően. Annyi bizonyos, hogy a végrehajtó szolgálat magától nem fog leállni, az általuk öntől követelt összeg pedig egyre csak nőni fog, ha nem tesz hivatalos pontot az ügy végére.

hk