A közelgő választások elé

2020. július 2., 20:19 , 1013. szám

Egy politikai szervezet mindig választások után és választások előtt van. Ha a két választás között pihenőt tart, a soron következő szavazást már el is bukta. A legutóbbi választásokon  a KMKSZ jól szerepelt, de szerepelhetett volna jobban is, persze a győzelem esélye nélkül, mert ahogy az orosz közmondás tartja: bunkó ellen nincs fogás, csak egy másik bunkó. Nem lehetett azt mondani a nyugdíjasnak, hogy ne vedd el a fél nyugdíjadat meghaladó összeget, és szavazz az én jelöltemre. A KMKSZ-nek ez a bunkó – mármint szavazatért pénzt – nem állt rendelkezésére és nem is fog soha, már csak erkölcsi okokból sem. A politikai hullámok által feldobott emberek jönnek és mennek, a mi szervezetünk pedig már harminc éve küzd és bízik a győzelemben, vagyis a magyarság helyzetének javulásában. Az állandó hadgyakorlat a győzelem záloga. A szervezet készenlétben tartására csak egyetlen mód van – a mozgás. Mozgásban kell tartani a szervezetet, újabb és újabb feladatokat kell keresni és megoldani.

Az alapszervezeteink lendületben vannak, hisz képesek rendbe hozni egy adott településnek fontos két-három elhanyagolt síremléket a temetőben, az iskolával szoros kapcsolatban tematikus kirándulásokat szerveznek a gyerekeknek, vagy összehívják a hetven éven felüli tagokat egy teára, beszélgetésre a település múltjáról, esetleg begyűjtik a régi fényképeket – nem sorolom tovább, de az biztos, hogy egy mozgásban lévő szervezetet könnyű mobilizálni választások esetén is. A csapatépítő kirándulásoknak vagy mulatságoknak – amennyiben nincs behatárolva, ki vesz és ki vehet részt rajtuk – van egy hátulütőjük: ha valaki nem kap meghívót, kizárva érzi magát, így több a kár, mint a haszon. A szavazóbázisunk összetett, nem mindenki használja az internetet, nem mindenki olvas újságot, de hozzájuk is el kell jutnunk. És akkor még ott van a nem magyar ajkú lakosság, amelynek egy részét, ha sikert akarunk, meg kell nyerni. A KMKSZ-tagság mobilizálásával markáns eredményt lehet elérni.

Fontos lenne a személyes kapcsolattartás is, mert a személytelen röplap mára elavult formája a kampánybéli érintkezésnek. Effektív formája a kapcsolattartásnak például a névre szóló meghívó egy gyűlésre – több a munka vele, de hatékonyabb. A tag egy nevére szóló levélből tudja, hogy számítanak rá, és miután látta a nevét nyomtatásban, később egy választásokkal kapcsolatos levelet is természetesnek vesz. Ami a munkát illeti, a választások olyanok, mint a vizsgák: az azokat megelőző, éjt nappallá tevő igyekezet sem pótolhatja az egész évi tanulást.

Érdekes kísérlet zajlott egy nagyvárosban. Választások előtt találomra kiválasztottak néhány kerületet, majd megfelezték azokat. Az egyik felében az aktivisták bekopogtak minden lakásba és elmondták, miért kellene az általuk támogatott pártra szavazni. A kerületek másik felében az általános országos kampány folyt. A kopogtatós részlegben a részvétel aránya a másik csoporthoz viszonyítva számottevően nem emelkedett, viszont a kopogtatók által dicsért párt lényegesen több szavazatot kapott, mint ahol nem történt személyes kapcsolatfelvétel.

Tudomásul kell vennünk, hogy a huszonegyedik században az, akivel nem vagy beszélő viszonyban, az nem fog sem rád, sem az általad ajánlott személyre szavazni. Nemcsak azért, mert a te személytelen üzeneted nem meggyőző, hanem azért sem, mert közben beszélő viszonyba kerül egy másik, szorgalmasabb munkát nem spóroló szervezet aktivistájával. Az elna­gyolt nagyvonalúság mára kiszorult a kampánymunkából. Ceruzavégre kell, hogy kerüljön minden család és minden egyes ember. Viszont egy ember fizikailag is csak egy csoporttal képes tartani a kapcsolatot, ezért a választás mezejét fel kell osztani, behálózni – ezt a munkát startlövés után már jól nem lehet elvégezni. Fontos az eredmények elemzése és értékelése a választások után, hiszen ez a jövő sikerének a záloga. Az a tudat, hogy nem fogják mérlegelni az eredményt, közömbös hozzáállást eredményez.

Ma már az adatszerzés öldöklő harca folyik nemcsak a politika, de az üzleti élet terén is: ha van címed, azt tudod kezelni, és ha van hozzá hálózat, és azt is tudod alkalmazni, már a siker közelében vagy. Az adat érték, nagyon nagy érték, az interneten egyéb sincs, mint állandó adatkunyerálás.

Jó lenne. ha mindezeket szem előtt tartva készülnénk a következő választásokra.

Milován Sándor