Vasárnapi üzenet: 2020. november 15.

2020. november 15., 08:45 , 1032. szám

„Azért pedig, hogy megtudjátok, az Emberfiának van hatalma bűnöket megbocsátani a földön – így szólt a bénához: »Neked mondom, kelj fel, vedd az ágyadat, és menj haza!«”    (Márk 2, 10–11)

E történet még Jézus munkálkodásának a kezdetén történik. Az akkori vallási és nemzeti vezetőknek (a farizeusoknak) még nem egyértelmű Jézus megítélése (lehetnek majd Jézus követői és ellenségei). Ebben a történetben jobban szemügyre vesszük a farizeusok szerepét. Itt megmutatkozik, mit tudnának elérni, ha Jézussal együtt munkálkodnának.

  A farizeusok pozíciója: „ott ültek” Jézus közvetlen közelében, ahol a gyógyítás történt. Negatív értelmezés: noha Jézus közelében vannak, mégsem fogadják el Őt. Ez figyelmeztetés: lehet nagyon közel kerülni Jézushoz anélkül, hogy nem engedjük magunkat munkája által átformálni, így mellőle is kárhozatba lehet menni. Nincs olyan indok, mely által elfogadható Jézus elutasítása. Pozitív értelmezés: mindent megtettek, hogy Jézushoz közel kerüljenek. Akik igényesek és áldozatot hoznak, azoknak van esélyük minél többet megismerni Jézus személyéből. Ne féljünk áldozatot hozni!

A farizeusok reakciója: magukban Jézus bűnbocsánat-hirdetését a béna felé hevesen és megütközve fogadták („káromolja az Istent”). Mert csak az Isten bocsáthat meg bűnöket (ezt a megállapítást Jézus nem is cáfolja). Lássuk be, könnyen hozunk ítéleteket az előzetes beidegződéseink alapján anélkül, hogy az igazi okokat kitisztáztuk volna. 

Jézus válasza: leleplezi a farizeusok tanakodását („Miért tanakodtok így szívetekben?”), melyet el akarnak takarni. Nem ad választ, mert hagyja, hogy a farizeusok (mindegyik külön-külön) adják meg a választ. E kérdéssel Jézus nem hagyja az (ellenséges és ostoba stb.) indulatokat a farizeusokban tovább fejlődni. Engedjük, hogy Jézus leleplezzen, és őszintén adjunk választ bizonyos jelenségekre. Ne engedjük az indulatokat (se magunkban, se a környezetünkben) fejlődni. Jézus leleplezi a bűn és a bénaság összefüggését („Mi könnyebb...”). Itt sincs azonnali válasz, a fari­zeusok Jézustól maximális gyógyítást vártak (mint az előzőekben erre már volt példa). De a bűnbocsánatra nem számítottak, és nem gondolták, hogy Jézus nemcsak a következményt, hanem az okot is képes orvosolni. Engedjük, hogy Jézus elgondolkodtasson, és a bűnökkel szembesítsen.

Jézus meggyógyít! Az itteni gyógyulás különlegessége, hogy Jézus, a farizeusok kedvéért, a gyógyulást felgyorsítja („Azért pedig, hogy megtudjátok...” – 10/a). Hogy lássák, milyen lehet a Jézussal való együttmunkálkodásuk: a farizeusok itt katalizátorok voltak. Ez egy meghívó volt feléjük Jézustól a szolgálatra, hogy Jézus munkatársai legyenek. Lehetünk katalizátorok, akik kiterjesztik és a gyakorlatban érvényesítik Jézus bűnbocsánatát és újjáteremtő hatalmát; ha mi is nyitottan Jézus közelében maradunk. Jézus meghív bennünket is a munkatársi közösségébe. Miattunk terjedhet ki a bűnbocsánat gyógyítása: a családokra, az egyházra, a nemzetre. A kárpátaljai hívő népnek is hatalmas feladat ez.

Radvánszky Ferenc
református lelkész