Vasárnapi üzenet: 2021. január 31.

2021. január 31., 08:46 , 1042. szám

A mai vasárnapon a római katolikus egyházban Márk evangéliumából olvasunk, az első fejezetből, a 21. verstől a 28. versig.

Jézus tanít a kafarnaumi zsinagógában. Mindenki nagyon csodálkozott tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. Sokszor tapasztalták Jézus hatalmát. A csodáknál, a halottak feltámasztásánál, az ördögök kiűzésénél.

Ha egy földi embernél beszélünk hatalomról, azt látjuk, hogy fölhasználhatja a hatalmat a saját hasznára, hogy megvédje magát; kimutatja a hatalmát, hogy az emberek elismerjék a nagyságát vagy féljenek tőle. Jézusnál azonban azt látjuk, hogy a hatalmat mindig az emberek szolgálatára használja, és sohasem a saját hasznára. Hatalma elsősorban abban nyilvánul meg, hogy az esendő embert gyógyítja és felemeli.

„A zsinagógában volt egy ember, akit megszállt a tisztátalan lélek. Ez így kiáltott fel: »Mi közünk egymáshoz, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom, ki vagy: az Isten Szentje!«

Jézus ráparancsolt: »Hallgass el, és menj ki belőle!« A tisztátalan lélek erre összevissza rángatta az embert, aztán nagy kiáltással kiment belőle.”

A gonosz lélek rosszul érzi magát Jézus jelenlétében, és elkezd kiabálni. Az emberekkel való beszélgetéseimben sokszor kiderül, hogy babonásak, jósasszonyhoz fordulnak. Ilyenkor mindig mondom nekik, hogy ez a gonosz lélekkel való kapcsolatot jelentheti. A jós a gonosz lélek erejével is működhet. Ha úgy érzik, hogy valami rontás van az életükön, valaki meg akarta őket rontani, akkor nem jóshoz kell fordulni, hogy vegye le a rontást, hanem Istenhez. Lehet az egyház papjainak a segítségét kérni. Bűnbánatot tartani, hogy ne legyenek a bűn által a gonosz lélek hatalma alatt. Ha Isten hatalma alatt élnek, Isten védi őket, akkor a rontásnak nincs ereje fölöttük. Ha úgy érzik, hogy a gonosz lélek valamilyen befolyással van az életükre, zaklatja őket, félnek tőle, akkor Istent kell hívniuk az életükbe, Isten jelenlétét.

A mai evangéliumban látjuk, hogy ahol Jézus jelen van, ott a gonosz lélek nem akar jelen lenni.

Jézus eljött, hogy megmentsen minket, hogy bőségben legyen az életünk.

Pogány István
unkácsi római katolikus plébános