Ha elvesznek a lakás okmányai

2021. május 18., 16:16 , 1057. szám

„Nagytatarozás volt a lakásban, hetekig minden a feje tetején állt. Amikor vége lett a felfordulásnak, kiderült, hogy eltűnt a lakás valamennyi papírja, még a tehpaszport is. Talán ellopta valaki. Mit jelent ez? Mi a teendő ilyenkor?”

– Szerencsére a lakás dokumentumainak elvesztése nem érinti az ingatlan tulajdonjogát. Vagyis ha az ember elveszíti például az adásvételi szerződést, azzal nem szűnik meg a tulajdonhoz való joga, mivel azt igazolja a vagyoni jogok egységes állami nyilvántartásában az ingatlanról szereplő bejegyzés. Ezzel együtt az okmányok elvesztése ugyancsak megkeserítheti a tulajdonosok életét, s adott esetben akadályozhatja az ingatlannal való szabad rendelkezést, különösen akkor, ha a dokumentumok nem mostanában készültek.

Egy lakás számos úton juthat a birtokunkba, hiszen megvásárolhatjuk, örökölhetjük, ajándékba kaphatjuk, privatizálhatjuk is, emellett csere útján, bírósági határozattal és vagyonmegosztás keretében is szert tehetünk rá. Ennek megfelelően a legkülönfélébb okmányokkal igazolható a tulajdonjog. A leggyakrabban előfordulók az adásvételi szerződés, az ajándékozási szerződés, a csereszerződés, a privatizációs szerződés, a jogerős bírósági határozat, a törvény szerinti öröklés útján szerzett tulajdonról kiállított igazolás, a végrendelet alapján szerzett vagyonról szóló igazolás.

Ingatlan esetében ugyancsak fontos dokumentum a ház műszaki leírása (tanúsítványa – технічний паспорт). Valójában egy műszaki dokumentumról van szó, amely nem alkalmas a tulajdonjog igazolására, ám a hiánya lényegesen megnehezítheti az ingatlan elidegenítését.

Fontos tisztázni az eltűnt dokumentumok sorsát. Ezért az első lépés, hogy feljelentést kell tenniük a rendőrségen az eltűnésük/ellopásuk miatt. Ennek nyomán meg kell szerezniük az ügyükben eljáró nyomozótól a kivonatot a bírósági szakasz előtti vizsgálatok egységes nyilvántartásában tett bejegyzésről, amely igazolja, hogy megindult a vizsgálat.

Sajnos, nem létezik olyan speciális hivatal, amely az ingatlanok okmányainak kiállítására, pótlására szakosodott volna. Az az általános szabály érvényes, hogy az új dokumentumot (vagy az elveszett másolatát) az a hivatal jogosult kiállítani, amely az eredetit kiadta.

Miután az adásvételi, ajándékozási és csereszerződések közjegyző általi hitelesítése kötelező Ukrajnában, ezek másolatát is a közjegyző jogosult kiállítani, ha az eredeti dokumentum nincs meg.

A közjegyzőségről szóló törvény 53. cikkelye értelmében a közjegyző vagy a helyi önkormányzat tisztviselője által hitelesített vagy kiállított dokumentum elvesztése vagy sérülése esetén azoknak a személyeknek az írásbeli kérelmére, akiknek a nevében vagy akik vonatkozásában közjegyzői cselekményt hajtottak végre, a közjegyző vagy a helyi önkormányzati tisztviselő kiállítja az elveszett vagy tönkrement okmány másolatát. Vagyis ha elveszett/ellopták az adásvételi/ajándékozási/csereszerződést (esetleg az öröklési igazolást), célszerű felkeresni a közjegyzőt, aki hitelesítette a szóban forgó dokumentumot, és kérvényezni az okmány másolatának kiállítását. A közjegyző által kiállított másolat ugyanolyan jogi erővel bír, mint az eredeti dokumentum.

Sokszor előfordul, hogy nem ismert a szerződés azonosító száma, kiállításának ideje, sőt még annak a közjegyzőnek a neve sem, aki hitelesítette. Ilyenkor megoldást jelenthet, ha fizetett szolgáltatásként tájékoztatást töltünk le a szóban forgó ingatlanról az Igazságügyi Minisztérium weboldalán (minjust.gov.ua)
elérhető elektronikus ügyfélszobán keresztül a vagyoni jogok egységes állami nyilvántartásából. A tájékoztatóban fel lesz tüntetve, hogy ki és mikor, illetve milyen dokumentum alapján végezte az állami nyilvántartásba vételt.

A privatizált lakások esetében a tulajdonjogot igazoló hatósági tanúsítványt rendszerint a helyi állami adminisztrációk adták ki, ezért ha elveszett, célszerű hozzájuk fordulni, kérve a dokumentum másolatának kiadását. Intézhetik az ügyet a lakás címe szerint illetékes Közigazgatási Szolgáltatási Központban (ЦНАП/CNAP) is. Ez a szolgáltatás ingyenes.

A lakás tulajdonjogáról kiadott igazolás megszerzéséhez a következő dokumentumokat kell benyújtani a CNAP-ban:

• kérelem a privatizációban részt vett valamennyi felnőtt korú személy hozzájárulásával (a kérelmet az ügyintéző előtt kell kitölteni);

• a lakást birtokló társtulajdonosok személyi igazolványainak (a 16 éven aluliak születési bizonyítványainak) fénymásolata;

• rendőrségi igazolás a lakás tulajdonjogát igazoló dokumentum elvesztésének (ellopásának) bejelentéséről;

• az okmány eltűnéséről a sajtóban közzétett hirdetés.

Amennyiben annak idején az ingatlan tulajdonjogát bírósági határozat alapján szerezték meg, a bírósági határozat másolatának ismételt kiadását az első fokon illetékes bíróságnál kell kérvényezni, miután az ügy anyagait ott őrzik. A másolat kiadásáért fizetendő bírósági illeték a munkaképes személyek számára megállapított létminimum 0,003 része oldalanként. Ez 2021-ben 6,81 hrivnyát tesz ki oldalanként. Az illeték befizetését igazoló elismervényt a kérvénnyel együtt kell benyújtani.

Ha a tehpaszport is elveszett, fel kell keresniük a tanúsítványt kiadó hatóságot. Ha azonban nem ismert, hogy ki állította ki a dokumentumot, illetve ha az okmány nagyon régen készült, akkor az a legegyszerűbb és a leggyorsabb eljárás, ha új tanúsítványt készíttetnek. Valójában az eljárás sem egyszerű, sem gyors nem lesz így sem, hiszen a dokumentum tartalmazza az ingatlan valamennyi fontos műszaki adatát (pl. alapterület, helyiségek száma stb.). Megjegyzendő, hogy 2013 óta a műszaki leírást magáncégek is elkészíthetik.

Összefoglalva, a lakás elveszett dokumentumainak pótlása igen összetett folyamat sok buktatóval és trükkel, amelyeket csak a szakértők ismernek. Mindenképpen javasolnám, hogy bízzanak meg jogászt az ügyintézéssel, de csak olyat érdemes, akinek van már tapasztalata a hasonló ügyek intézésében.

hk