Átadták a Szent Louis és Zelie Martin Központot Beregszászban

2021. július 8., 16:47 , 1066. szám

A 2020–21-es év sok kihívás és megpróbáltatás elé állította a Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálatot (BJMSZ) is, de egyben jelentős sikereket tudhat maga mögött a Szeretetszolgálat, melyeket ez idő alatt ért el, hiszen átadásra kerülhetett az új Szent Louis és Zelie Martin Központ. A hivatalos átadóünnepségre július 7-én került sor Beregszászban a Bakó Gábor utca 74. szám alatt.

Az ünnepség kezdetén Hnatik Tünde, a BJMSZ munkatársa köszöntötte a megjelent vendégeket. Többek között Franz Salm-Reifferscheidt urat, a Szuverén Máltai Lovagrend romaügyi nagykövetét, Anica Djamicot, Horvátország ukrajnai nagykövetét, a Szuverén Máltai Lovagrend tagját, Ugron Imrét, a Szuverén Máltai Lovagrend magyarországi akkreditált nagykövetét, Pavel Titkót, az Ukrán Máltai Szeretetszolgálat koordinátorát, Schumicky Andrást, a Magyar Máltai Lovagok Szövetségének tagját, Márton Zsuzsannát, a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének elnökét, a Szuverén Máltai Lovagrend Kijevi Nagykövetségének képviseletében pedig Szofija Mihalt és Andrij Hanast, Szilágyi Mátyás beregszászi magyar főkonzult, valamint Babják Zoltánt, a Beregszászi kistérség polgármesterét.

Makuk János, a BJMSZ elnöke köszöntőjében elmondta, hogy ennek a központnak az átadója egy megvalósult álom, hiszen a Szeretetszolgálat közel 26 éve tevékenykedik Kárpátalján, mely idő alatt a fő cél mindig a hit védelme és az elesettek megsegítése volt.

„Az elmúlt években igen sok megpróbáltatásnak voltunk kitéve: voltak árvizek, háborús helyzet, aztán ebből adódó gazdasági válság, illetve a még jelenleg is tartó koronavírus-járvány. És az ember az életében két dologra emlékszik vissza igazán: a pozitív dolgokra, amelyek boldoggá teszik, és a negatív, rossz élményekre. Erre az alkalomra – reményeim szerint – mindenki pozitív élményként tekint majd, hiszen fontos feladatunknak tartjuk a beregszászi roma közösségek életminőségének javítását, amihez ez a központ nagy segítségünkre lesz” – emelte ki az elnök.

Közel három évvel ezelőtt elindult egy kiscsoportos foglalkozás a korábbi Beregszászi 7. Számú Általános Iskola falain belül, melynek célja a nehéz helyzetben élő roma gyerekek megsegítése, fejlesztése és társadalomba való integrálása volt. Ennek a helyszínnek a szerepét a most átadott Szent Louis és Zelie Martin Központ veszi át, amely sokkal szélesebb körű lehetőségeket biztosít majd a gyerekek számára. Emellett a jövőben a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola szociálpedagógusai a központban végzik majd szakmai gyakorlatukat.

A Beregszászi Kodály Zoltán Művészeti Iskola igazgatójával egyeztetve a jövőben rendszeres táncházat szerveznek a gyerekek számára, valamint zenei képzések is megvalósulhatnak.

„Egyik legfontosabb távlati célunk, hogy szakmát adjunk a gyerekek kezébe” – hangsúlyozta Makuk János.

Franz Salm-Reifferscheidt beszédében kiemelte, hogy rendkívül fontos a roma lakosság integrációja. „Az első lépés a helyes higiéniára való nevelés” – hangsúlyozta. Továbbá beszámolt arról, hogy amikor elkezdte a romaintegrációs programot, még nagyon sok megválaszolatlan kérdés és megoldatlan probléma állt előtte. Mára viszont 22 központot működtetnek sikeresen Európa-szerte. A nagykövet úr véleménye szerint a siker kulcsa a felkészült és elhivatott csapat. Ha ez megvan, szükséges még egy jól működő központ, ahol helyes egészségügyi felvilágosítást, oktatást, fejlesztést, édesanyák számára tanácsadást, szakmai gyakorlati képzéseket biztosítanak. Emellett szükségeltetik egy óvoda és játszótér a gyerekek testi-lelki egészsége céljából. „Mindezen elvárásoknak a beregszászi központ eleget tesz, így azt gondolom, hogy rövid időn belül látható eredményt kapunk majd Beregszászban” – mondta a nagykövet.

Szilágyi Mátyás beregszászi főkonzul köszöntötte a vendégeket, majd elismerését fejezte ki a BJMSZ elnöke és minden munkatársa számára. Hangsúlyozta, hogy ez egy korszakalkotó vállalkozás, amely reményeink szerint egy új fejezetet nyit a társadalmi fölzárkóztatásban, legfőképp a roma társadalom integrációjában. A további munkájukhoz sikereket és kitartást kívánt a főkonzul, valamint kiemelte, hogy Magyarország Kormánya a továbbiakban is bármely területen segíti a BJMSZ munkáját.

Ezt követően Pavel Titko, az Ukrán Máltai Szeretetszolgálat koordinátora tartott beszédet, melyben kiemelte, hogy közel száz évvel ezelőtt, 1926-ban nyílt meg Ungváron az első roma iskola, most pedig egy civil szervezet adhat át Beregszászban romaintegrációs központot, amely arra enged következtetni, hogy igen erős törekvések vannak a roma helyzet javítására Kárpátalján. Ennek, valamint a BJSZM munkájának elismerése jeléül Pavel Titko egy generátort ajándékozott a központnak, hogy a munka egy esetleges áramkimaradás esetén se álljon le.

Az átadóünnepség folytatásában Hnatik Tünde röviden ismertette a központ névadójának, a szentté avatott Martin házaspárnak az életútját.

Franz Salm-Reifferscheidt és Makuk János leleplezték az épület falán elhelyezett emléktáblát, melyet a szent házaspár még élő leszármazottai készítettek és küldtek a központ számára Franciaországból, majd átvágták az avatószalagot, mindeközben a tanoda diákjainak előadásában hallhattuk a roma himnuszt.

Az ünnepség végén a történelmi egyházak helyi képviselői – Molnár János római katolikus esperes-plébános, Marosi István görögkatolikus áldozópap és Csernyiga Gyula református lelkész – megszentelték a központot, és Isten áldását kérték a benne folyó munkára.

Végezetül a szervezők agapéval kedveskedtek a megjelent vendégek, valamint a BJSZM munkatársai számára.

K. K.