Az egyéni vállalkozók beteglapjáról

2021. július 26., 09:03 , 1067. szám

„Kérem, magyarázza el, kaphat-e beteglapot és táppénzt az egyéni vállalkozó (FOP), és ha igen, hogyan?”

– Egyértelmű, hogy az egyéni vállalkozónak is jár a beteglap, és kifizetésre is jogosult a társadalombiztosítási alapból (amely részben pótolja kieső jövedelmét ideiglenes munkaképtelensége idejére, vagyis azokra a napokra, amikor betegsége miatt nem képes a munkavégzésre), hiszen kötelező számára egységes társadalombiztosítási hozzájárulást fizetni.

Ideiglenes munkaképtelenség esetén járó segélyre a következő biztosítási esetekben jogosult a FOP:

• amikor nem folytathatja tevékenységét az olyan betegség vagy sérülés utáni rehabilitáció alatt, amely nem köthető munkahelyi balesethez;

• beteg gyermek gondozása idejére;

• beteg családtag gondozása idejére.

Ugyanakkor tudni kell, hogy a betegség első öt napja után nem számíthat segélyre a társadalombiztosítási alaptól, miután az egyéni vállalkozó lényegében önmaga munkáltatója, s a szóban forgó kifizetés csak a hatodik naptól van előirányozva a munkavállalók számára, addig azt a munkáltató köteles állni.

Ahhoz, hogy megkapjuk a kifizetést, be kell szerezni a munkaképtelenségről szóló igazolás másolatát, amelyet az azt kiállító egészségügyi intézmény hitelesít. Ilyenkor a Munkahely rovatban fel kell tüntetni, hogy egyéni vállalkozóról (ФОП) van szó, s megadni a nevét.

Ezt követően a társadalombiztosítási alap helyileg illetékes osztályához kell fordulni a következő dokumentumcsomaggal:

• kérvény kimutatással (Заява-розрахунок) – a szükséges nyomtatvány letölthető az alábbi címen, a weboldal alján: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0012890-18#Text;

• a munkaképtelenségről kiállított, az egészségügyi intézmény által hitelesített igazolás;

• az adóhivatal igazolása arról, hogy a segélyért folyamodó egyéni vállalkozónak nincs tartozása az egységes társadalombiztosítási hozzájárulás fizetése terén, valamint a befizetéseket igazoló dokumentumok (nyugták, bankszámlakivonatok stb.);

• annak a bankszámlának az adatai, amelyre az egyéni vállalkozót megillető kifizetést teljesítheti a társadalombiztosítási alap (erre a FOP hivatalos számlája nem alkalmas).

hk