Újabb Tulipán Tanodák nyíltak

Magyar hagyományaink, néptáncunk, népzenénk oktatása a cél

2021. szeptember 25., 08:36 , 1077. szám

Tiszaújhelyen, Mátyfalván és Fancsikán is átadták a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola céljaira felújított épületeket. Ezeken a helyszíneken, a Tiszaújlaki és Nagyszőlősi kistérségek határvidékén a magyar nyelvű elemi osztályoknak is helyet biztosítanak majd a megújult épületek.

Tiszaújhelyen egy kétszintes, nagy belső terekkel rendelkező családi házat vásárolt meg és újított fel a Rákóczi-főiskola a Tulipán Tanoda részére. Itt a néptánc, népi ének, népi játék, alapfokú népi hangszeres oktatás és a kézművesmesterségek megismertetését vállaló tanoda mellett az emeleten a helyi általános iskola magyar elemi osztályai is helyet kaptak. Ugyanis helyhiány miatt nem mindig indítottak magyar osztályt a településen, s volt rá példa, hogy az iskola WC-jéből kialakított helyiségében lettek elhelyezve a magyar gyerekek. Ezt a tarthatatlan helyzetet is orvosolja a most átadott épület, amelynek az emeleti részén már szeptember elsejétől folyik az oktatás a négy elemi magyar osztályban. Az épület felújításához Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma a Keleti Partnerség program keretében biztosított anyagi forrást.

Székely Gusztáv, a Tiszaújlaki Kistérségi Tanács oktatási bizottságának elnöke elmondta, hogy szeptember 22. örömteli nap a kistérség életében, hisz két településükön is bővül az oktatási intézményhálózat. Ráadásul olyan irányba, amely a magyar kultúrának a fennmaradása szempontjából nagyon fontos, ugyanis a Tulipán Tanoda a hagyományok továbbadásában vállal szerepet két olyan településen, mint Tiszaújhely és Mátyfalva, amelyek mára végvár szerepbe kerültek, valóban nagy szükségük van a magyar kultúra terén történő megerősítésre.

Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Megyei Tanács Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Egyházi Bizottságának, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetségnek és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolának az elnöke elmondta: „A főiskola azzal a céllal hozta létre a Tulipán Tanodát, hogy azokon a településeken, ahol a helyi művészeti iskolákban nem lehet a népi játékokat, kézművességet vagy néptáncokat tanítani, mert nincs hivatalosan, államilag elfogadott tanrend és engedélyezett tanterv, ott segíteni szeretnénk azzal, hogy ez a tanoda a népi hagyományokat adja tovább, mert mára az utcáról sajnos kikoptak.” Az elnök asszony hangsúlyozta, hogy Tiszaújhelyen ezzel az intézménnyel egy többfunkciós magyar házat is létrehoztak, amely a településen élőket szolgálja majd – a gyerekek mellett az idősebb korosztályt is. Az átadott intézmények kialakításába a P. Frangepán Katalin Gimnázium is bekapcsolódott, hisz a berendezést ők vásárolták, illetve azoknak a tanítóknak, akiknek nincs meg a teljes állásuk a kis gyereklétszám miatt, fele bérüket a P. Frangepán Katalin Gimnázium fizeti majd. A napközis csoportok fenntartásához is hozzá fognak járulni, de a legfontosabb, hogy a most átadott épület rezsijét átvállalják.

Kiss Julianna, a Tulipán Tanodák igazgatója köszönetet mondott Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumának és a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítványnak, hogy lehetővé tették a tiszaúlyhelyi épület rendbehozatalát. Köszönetet mondott továbbá a helyi közösség képviselőinek, akik együttműködtek annak érdekében, hogy a Tulipán Tanodák hálózata egy új képzési helyszínnel bővülhessen. Az intézmény azon munkálkodik, hogy minél több gyerekhez eljussanak a magyar népzene és néptánc értékei, hogy minél több magyar fiatal megtapasztalhassa, milyen örömöt adó dolog néptánccal, népzenével, kézművességgel foglalkozni.

A vendégeket a Tiszaújhelyi Általános Iskola magyar tannyelvű osztályaiban tanuló gyerekek szép műsorral köszöntötték, majd leendő népiének- és néptáncoktatóik, Komáromi-Bak Zsanett és Bak Dávid mutatott be a gyerekek számára abból ízelítőt, hogy mit tanulhatnak majd a Tulipán Tanodában. A táncosokat a hangszeres oktatásban szerepet vállaló Cifra Banda kísérte.

Végül a tiszaújhelyi Tulipán Tanoda megújult épületét megáldotta Harangozó Miklós tiszaújhelyi görögkatolikus parochus és Fejes Sándor tiszaújhelyi református lelkipásztor.

Mátyfalván a görögkatolikus egyház régi parókiáját újították fel a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye és Kárpátalja Együttműködésének Fejlesztéséért és a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program Koordinálásáért Felelős Miniszteri Biztosság támogatásával, majd átadták a szép épületet a Tulipán Tanoda céljaira.

Székely Gusztáv itt elmondta, hogy Mátyfalva nagyobbrészt magyar település, mégis hosszabb időn át szünetelt a magyar nyelvű oktatás a faluban. Az újrainduló magyar osztály itt is a Tulipán Tanoda épületében kezdte meg a tanévet. A kistérségi tanács oktatási bizottságának elnöke bízik abban, hogy a következő években is indul majd magyar osztály Mátyfalván, illetve a Tulipán Tanoda is hozzájárul a magyar hagyományok megőrzéséhez.

Orosz Ildikó kiegészítve az előtte szólót elmondta, hogy 1993-ban Mátyfalván még voltak magyar osztályok, de mára kikopott az iskolából a magyar szó. Viszont teremhiány miatt nem tudtak magyar osztályokat indítani, amire megoldást jelent az új épület. Ezzel új fejezetet lehet nyitni Mátyfalva életében. „Újra van magyar osztály, ami egy nagy összefogás eredménye” – hangsúlyozta az elnök asszony.

Kiss Julianna igazgató köszönetet mondott a görögkatolikus egyháznak a szépen felújított és számukra biztosított helyszínért, majd elmondta a gyerekeknek, hogy mi mindent tanulhatnak a tanoda oktatóitól.

A magyar osztályba járó gyerekek műsora után Mátyfalván is elkápráztatta a jelenlévőket az oktatók (a Cifra Banda, valamint Komáromi-Bak Zsanett és Bak Dávid) dalos, táncos bemutatkozása. Remélhetőleg ennek hatására sokan jelentkeznek majd a képzésekre.

Végül Homoki Gábor, a Mátyfalvai Református Egyházközség lelkipásztora és Pősze Roland, a Mátyfalvai Görögkatolikus Egyházközség parochusa megáldotta az új intézményt.

Az átadóünnepségeken a megszólalók mellett jelen volt még Petei Judit, a Kárpátaljai Megyei Tanács KMKSZ-es képviselője, Gorondi Albert, a Tiszaújlaki Kistérségi Tanács KMKSZ-frakciójának vezetője, Fedák-Molnár Viktória és Fehér Angéla képviselők, Romanec Gyöngyi, a kistérség oktatási osztályának helyettes vezetője, Bedő Andzselika, a P. Frangepán Katalin Gimnázium igazgatója, a településeken működő oktatási-nevelési intézmények vezetői, valamint a KMKSZ helyi alapszervezeteinek elnökei, vezetői.

A szomszédos, de már a Nagyszőlősi kistérséghez tartozó Fancsikán a helyi római katolikus gyülekezet épületét újították fel, a magyar külügyminisztérium Keleti Partnerség programjának keretében, 2020-ban.

Szülőfalujában Petei Judit, a KMKSZ megyei tanácsi képviselője elmondta: „Nagy lehetőség ez, Fancsikán végre újraéledhet a magyarság. Többszöri próbálkozás után, amire csak én emlékszem, több évtized kihagyás után végre megint van három magyar osztály. Plusz a Tulipán Tanodában újraéledhet a magyar tánc, ének, nóta, ami Fancsikán nagyon hiányzik. Ez a mai nap egyértelműen bekerül Fancsika történelmébe – emelte ki a képviselő asszony, hangsúlyozva, hogy az unokák majd nagy tisztelettel fognak emlékezni azokra, akiknek az intézmény elindításában része volt. Közülük is külön megköszönte Orosz Ildikó elnök asszonynak, a tanoda ötletgazdájának és kezdeményezőjének az intézmény létrehozását, megszervezését. Köszönetet mondott Lőrinc András iskolaigazgatónak is, akinek segítségével három évvel ezelőtt újraindulhatott a faluban a magyar nyelvű oktatás. Majd mindenkit arra kért, hogy a jövőben se gördítsenek akadályt a fancsikai magyar nyelvű iskolai oktatás ügye elé.

Orosz Ildikó és Kiss Julianna is köszöntötte a pedagógusokat, gyerekeket és szülőket, majd a magyar osztályokba járó gyerekek rövid műsora következett.

Fancsikán is bemutatták tudásukat a Tulipán Tanoda leendő oktatói, a Cifra Banda, valamint Komáromi-Bak Zsanett és Bak Dávid, végül pedig Weinrauch Márió helyi római katolikus pap és Molnár Lóránt fancsikai református lelkész megáldotta az épületet, ahol a magyar elemi osztályok már működnek, a jelentkező gyerekek pedig táncot, éneket, zenét és kézműves-mesterségeket tanulhatnak majd.

Badó Zsolt