Mikor igényelhető az új típusú személyi igazolvány?

2021. december 8., 11:50 , 1086. szám

„Nekem régi típusú személyi igazolványom van. Szeretném gyakorlati megfontolásokból az új, kártyaalapúra cserélni. Megtehetem? Mi szükséges ehhez?”

– Új személyi igazolvány igényléséhez fel kell keresni az Állami Migrációs Szolgálat (DMSZ) területileg illetékes hivatalát, avagy a legközelebbi adminisztratív szolgáltatásokat nyújtó központot (ЦНАП). Ha az igénylő nem rendelkezik bejelentett lakóhellyel, a legutóbbi bejelentett lakóhelye vagy a tényleges lakóhelye szerint illetékes DMSZ-hivatalt, szolgáltatóközpontot célszerű felkeresnie. Aki külföldről hazatelepülve folyamodik új személyi igazolványért, kizárólag a DMSZ valamelyik részlegéhez fordulhat. Ugyancsak a DMSZ-hez kell fordulnia annak, aki az őt mozgásában korlátozó krónikus betegség esetén megbízottja útján kíván hozzájutni a személyazonosságát igazoló okmányhoz.

A 14 éves korukban első alkalommal személyi igazolványt igénylő személyeknek nem kell megfizetniük az okmány kiadásáért megállapított közigazgatási díjat. Minden egyéb esetben a 20 munkanap alatt elkészült ID-kártyáért 363 hrivnyát kell fizetni (ezen belül 126 hrivnyát a közigazgatási szolgáltatásokért és 237 hrivnyát az okmánynyomtatványért). Ha gyorsított eljárásban kérjük az igazolvány elkészítését, ami 10 munkanapot vesz igénybe, 489 hrivnya a díj. Az elvesztett vagy sérült, használhatatlanná vált okmány pótlásáért a nem adózó minimális jövedelem kétszeresének megfelelő (34 hrivnya) állami illetéket is le kell szurkolnunk. Ezenfelül azoknak, akik a szolgáltatóközpontokban igénylik a személyi igazolványt, a központ bizonyos szolgáltatásaiért is fizetniük kell.

A 14 éves korban kiadott igazolvány négy évig, azaz a nagykorúság eléréséig érvényes. Tizennyolc évesen új kártyát kap a polgár, amely 10 évre szól. Ugyanakkor a régi igazolványt bármikor automatikusan újra cserélik, ha módosultak vagy tévesen lettek feltüntetve a tulajdonosa személyi adatai, esetleg ellopták, elveszett vagy megsérült a dokumentum. Ha a polgár 1994-es mintájú, könyv­alapú személyi igazolvánnyal rendelkezik, a fentebb sorolt esetekben már csak kártyaalapú igazolványt kaphat. Ha a régi típusú igazolványba új fényképet kellene ragasztani, de tulajdonosa elmulasztja a 25. vagy 45. életévének betöltése után az egy hónapos jelentkezési határidőt, szintén csak az új típusú igazolványt adhatják ki a számára. Egyébként a régi típusú igazolványnak nincs lejárati ideje, érvényessége nem határidőhöz kötött.

Tavaly a koronavírus-járvány miatt módosultak bizonyos, az okmányok kiállítására, illetve megújítására vonatkozó szabályok. Így a karantén- vagy a korlátozó intézkedések idejére az adminisztratív és egyéb szolgáltatások igénybevételére, nyújtására vonatkozó határidőket felfüggesztették. A karantén megszűnésének napjától a határ­idők ismét érvényesek lesznek, a felfüggesztés időtartamának figyelembevételével. Ezenkívül a karantén alatt a személyi igazolvány iránti kérelmet bármelyik, az ügyintézésre jogosult hivatalban be lehet nyújtani.

Ami a kérdés második részét illeti, az igazolványcseréhez a következő dokumentumokat kell benyújtani: a kicserélendő személyi igazolványt; a cserét indokló dokumentumokat; az igénylő vagy képviselője személyazonosságát igazoló dokumentumot (szükség esetén); az adminisztrációs díj befizetését vagy a díjfizetés alóli mentességet igazoló dokumentumot; a könyvecske kártyára cserélésekor a házasságkötést, a gyermekek születését, a lakcímet igazoló dokumentumokra csak abban az esetben van szükség, ha az ezekre vonatkozó bejegyzések nem szerepelnek a régi személyi igazolványban, illetve az igazolvány nem áll rendelkezésre (például mert ellopták); szükség esetén a névváltozást igazoló dokumentumot; az identifikációs kódot; 1 db 10 x 15 cm-es fényképet – amennyiben a dokumentum leendő tulajdonosa (egészségügyi okokból, szabadságvesztés letöltése) nem tud megjelenni személyesen a hivatalban.

Az új típusú igazolványban latin betűkkel is feltüntetik tulajdonosa nevét, időpocsékolás azonban megpróbálni meg­győzni a hivatalnokokat a magyar nevek ukránból történő „visszalatinosításáról”, ez ugyanis ritkán sikeres. A tisztviselők ezt a műveletet a Miniszteri Kabinet által jóváhagyott átírási táblázat szerint végzik, s ettől nem térhetnek el.

Kivételt képeznek azok az esetek, amikor a név latin betűk­kel történő átirata nem egyezik a személynek korábban kiállított okmányokban (például az útlevelében) szereplő névalakkal. Ilyenkor – szükség esetén – a személyi igazolvány igénylési kérelmének kitöltésekor írásos kérelmet kell benyújtani erre vonatkozólag, s mellékelni kell a tényt igazoló dokumentumot.

Elutasítják az új típusú igazolvány kiadását a hivatalban, ha az igénylő 2017. június 16. előtt töltötte be 16. életévét, s kapott (1994-es típusú, könyvalapú) személyi igazolványt.

hk