Nemzetiségek oktatásának problémái és perspektívái (Kárpátalján) – tudományos tanácskozás Beregszászban

2021. december 18., 10:29 , 1089. szám

2021. december 15-én tartották a Kárpátaljai Pedagógus-továbbképző Intézet Tudományos Tanácsának beregszászi kihelyezett ülését, melynek témája: Nemzetiségek oktatásának problémái és perspektívái Kárpátalján. A tudományos tanács­ülés házigazdája, a téma referense a Kárpátaljai Pedagógus-továbbképző Intézet Beregszászi Tagozata (Gabóda Béla tagozatvezető, Lefkó János, Braun Éva, Szerhijcsuk Julianna, Popovics Elza, dr. Pősze Andrea módszerészek) volt.

A rendezvény munkájában többek között részt vett a Kárpátaljai Pedagógus-továbbképző Intézet (igazgató: Szivohop Jaroszlav), a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (rektor: dr. Csernicskó István, elnök: dr. Orosz Ildikó), a Beregszászi Kistérség Oktatási és Kulturális Osztálya (osztályvezető: Babják Edit), a Pedagógusok Szakmai Fejlesztő Központja (igazgató: Dzerin Andrea), Beregszász város magyar tannyelvű oktatási intézeteinek igazgatói és a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Beregszászi Középszintű Szervezete (elnök: Sin József).

A tanácskozás első részében a Kárpátaljai Pedagógus-továbbképző Intézet Tudományos Tanácsának jelen lévő tagjai a filiálé épületében a Beregszászi Kistérség Oktatási és Kulturális Osztályának vezetőivel, illetve a kistérség oktatási intézményeinek igazgatóival találkoztak. A találkozó során Babják Edit osztályvezető vitaindító előadást tartott A Beregszászi kistérség oktatási helyzete, problémái (kisebbségi oktatás: magyar, orosz, roma) címmel. Elő­adását Zseltvai Emese, a Beregszászi 4. Számú Kossuth Lajos Líceum és Tóth Edit, a Beregszászi 6. Számú Horváth Anna Gimnázium igazgatóinak beszámolói követték. A találkozón részt vett Szabó Árpád, a Beregszászi Bethlen Gábor Líceum és Kudron Ágnes, a Beregszászi 7. Számú Opre Roma Gimnázium igazgatója is.

A program második részében a résztvevők a Rákóczi-főiskola Szakgimnáziumában tettek látogatást, ahol dr. Soós Katalin igazgató asszony vezetésével megismerkedtek a kárpátaljai magyarság kiemelt oktatási intézetének életével, munkájával.

A nap záróeseményeként a Kárpátaljai Pedagógus-továbbképző Intézet munkatársai a Rákóczi-főiskola vezetőivel találkoztak, és megvitatták a kisebbségi oktatás aktuális problémáit.  A találkozó során dr. Orosz Ildikó, a főiskola elnök asszonya A kárpátaljai magyar tannyelvű oktatás helyzete és problémái címmel tartott részletes előadást a kisebbségi oktatás ukrajnai sajátosságaival kapcsolatban. Ezt követően dr. Csernicskó István Az ukrajnai nyelvpolitika változása és hatása a kisebbségek oktatására című előadásában bemutatta a magyar kisebbséget is fokozottan érintő nyelvi problémákat.

A résztvevők elmondása szerint a találkozó eredményes volt, és megállapodtak abban, hogy a jövőbeni együttműködés jegyében a rendszeres egyeztetések hatékonyan segíthetik régiónk kisebbségi oktatásügyének helyzetét.

Gabóda Béla,
a Kárpátaljai Pedagógus-továbbképző Intézet Beregszászi Tagozatának vezetője