Advent negyedik gyertyája is fényesen tündököl

2021. december 20., 08:36 , 1089. szám

Immáron lángra lobbant a Jézus Krisztus eljövetelét szimbolizáló adventi koszorú mind a négy gyertyája – a hit, a remény, az öröm és most a szeretet gyertyáját is meggyújtották Beregszász főterén december 19-én.

A közös gyertyagyújtó ünnepség ez alkalommal a Beregszászi Református Egyházközség szervezésében valósult meg. A rendezvényt többek között megtisztelte jelenlétével Dobsa István, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági Szervezetének (KMKSZ ISZ) elnöke, Gyebnár István beregszászi magyar konzul, Tominec Mihály, a Beregszászi 4. Számú Bendász István Cserkészcsapat parancsnoka, valamint a történelmi egyházak képviselői.

Elsőként Dobsa István köszöntötte a megjelenteket, aki beszédében felhívta a figyelmünket arra, hogy az adventi koszorú minden egyes gyertyája szimbolizál valamit: az első a hitet, a második a reményt, a harmadik az örömöt, a negyedik pedig a szeretetet. „Hatalmas ajándék a szeretet, hiszen ha nem tudnánk szeretni, és nem lennénk szeretve, az élet is merőben más lenne” – mondta a felszólaló, majd így fogalmazott: „Azt kívánom mindannyiunk számára, hogy legyünk képesek valóban elcsendesedni. Tudjuk  hátrahagyni problémáinkat, gondjainkat, és az ünnep közeledtével egymásra hangolódni!”

Beszéde végén pedig mindenki számára további meghitt ünnepi készülődést és áldott karácsonyt kívánt: „Hittel, szép reményekkel, sok-sok boldogsággal és Isten, valamint ember iránti szeretettel készítsük szívünk és lelkünk legszentebb ünnepünkre, a karácsonyra!” – zárta gondolatait a KMKSZ ISZ elnöke.

A Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség (KáMCSSZ) idén harmincegyedik alkalommal hozta el a betlehemi lángot Kárpátaljára. A betlehemi láng egy hosszú és kalandos utat követően Beregszászba is elért, ahol ez a láng fényesen beragyogja városunk adventi koszorúját, annak mind a négy gyertyáját. Az ünnepség során Tominec Mihály cserkészparancsnok és a Beregszászi Református Gyülekezet legfiatalabbjai gyújtották meg közösen az adventi gyertyákat.

Ezt követően a történelmi egyházak képviselői Isten áldását kérték a jelenlévők és mindannyiunk számára, hogy a Megváltó Jézus valóban megszülethessen szívünkben, otthonainkban, családjainkban.

„Ahogy mi is szüleinktől, nagyszüleinktől örököltük a hitet, úgy kell majd nekünk is továbbadnunk gyermekeink, unokáink számára, hogy egyfajta életfonalat tudjunk a hitből építeni, amely mindannyiunkat – családtagjainkat, szeretteinket – el tud vezetni Istenhez” – fogalmazott Marosi István görögkatolikus áldozópap.

„Az adventi koszorú negyedik gyertyája a szeretetet jelképezi, a szeretetre emlékeztet bennünket. Amikor a szeretetről elmélkedünk, jusson eszünkbe Szent János első levelének egyik részlete, amely így szól: „A szeretet nem abban áll, hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy ő szeret minket, és Fiát adta értünk” – hangsúlyozta köszöntőjében Molnár János beregszászi római katolikus esperes-plébános.

Taracközi Ferenc beregszászi református lelkipásztor igei gondolataiban így fogalmazott: „Az igazi advent az, hogy felismerem: Isten vár rám, és úgy élem meg az adventemet, hogy készülök a vele való találkozásra.”

A gyertyagyújtó ünnepséget – Poncz Ilona vezénylésével – a Beregszászi Református Egyházközség gyermek- és kamarakórusának előadásában elhangzott karácsonyi énekek tették még meghittebbé.              

K. K.