A közúti ellenőrző pontok működéséről háború idején

2022. június 26., 08:54 , 1113. szám

„Minap félreállítottak az egyik közúti ellenőrző pontnál az autómmal, és legalább egy órát kellett várakoznom, csak mert nem volt nálam a paszportom. Nagyon siettem, el kellett venni a gyereket az óvodából. Próbáltam jobb belátásra bírni őket, de figyelmeztettek, hogy őrizetbe vesznek, ha nem hallgatok el. Megijedtem.”

– Való igaz, hogy a hadiállapot bevezetésével szigorodott a közúti ellenőrzés. Ezzel kapcsolatban elsőként arról a 2021. évi szabályzatról kell említést tenni, mely a polgárok mozgásának háború idején alkalmazható szabályozásáról és korlátozásáról rendelkezik (Порядoк встановлення особливого режиму в’їзду і виїзду, обмеження свободи пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також руху транспортних засобів в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 року № 1455).

E dokumentum értelmében a be- és kiléptetéssel kapcsolatos intézkedések az ellenőrző pontokon a következők:

• az ukrán állampolgárságot vagy a személy speciális jogállását igazoló személyazonosító okmányok ellenőrzése;

• az árufuvarozáshoz szükséges okmányok ellenőrzése (jármű okmányai, rakomány okmányai, fuvarlevél stb.);

• a jármű és a rakomány (áru) ellenőrzése a rakomány (áru) okmányainak való megfelelés tekintetében;

• személyek, járművek, rakomány (áru) előállítása (őrizetbe vétele), átvizsgálása és átadása a rendvédelmi szervek meghatalmazott képviselőinek;

• járművek és személyek mozgásának ideiglenes korlátozása (tiltása).

Az okmányok, járművek és rakományok átvizsgálásának rendjét egy másik szabályzat írja le (Порядок перевірки документів в осіб, огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень та житла громадян при забезпеченні заходів правового режиму воєнного стану, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 року № 1456.) Ebből egyebek mellett megtudhatjuk, hogy az okmányok, tárgyak, járművek, a poggyász és a rakomány ellenőrzésére, átvizsgálására az Ukrán Nemzeti Rendőrség, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU), az Ukrán Nemzeti Gárda, az Állami Határőrség, az Állami Migrációs Szolgálat, az Állami Vámszolgálat és az Ukrán Fegyveres Erők katonái, munkatársai jogosultak, akiket erre a katonai parancsnok (комендант) jelöl ki és hatalmaz fel az ellenőrzést elrendelő parancsában.

A tárgyak, járművek, a poggyász és a rakomány átvizsgálása során a meghatalmazott személy alkalmazhat készülékeket és eszközöket az olyan robbanásveszélyes tárgyak és anyagok észlelésére, amelyek forgalmazása tilos vagy korlátozott, valamint készíthet fénykép-, hang- és videófelvételt.

A meghatalmazott személynek jogában áll megkövetelni az ukrán állampolgárságot vagy speciális jogállást igazoló személyazonosító okmányok bemutatását az alábbi esetekben:

• ha a személy egy körözött vagy eltűnt személyéhez hasonló külső vonásokkal rendelkezik;

• ha megalapozottan feltételezhető, hogy az ellenőrzött személy bűncselekményt követett el vagy szándékozik elkövetni;

• ha a személy speciális rendszer hatálya alá eső területen vagy objektumban tartózkodik;

• ha a személy birtokában olyan fegyver, lőszer, kábítószer vagy egyéb tárgy, anyag van, amelynek forgalma korlátozott vagy tiltott, illetve tárolásához, használatához vagy szállításához engedély szükséges – amennyiben a jogosultsága másként nem állapítható meg;

• ha a személy bűncselekmény, közigazgatási szabálysértés vagy közlekedési baleset, egyéb rendkívüli esemény helyszínén tartózkodik;

• ha a személy, a járműve külső jellemzői vagy a személy cselekedetei alapján okkal feltételezhető, hogy a személy bűncselekmény elkövetésében érintett, a jármű bűncselekmény eszköze vagy tárgya lehet;

• ha a személy megsérti az érvényben lévő tilalmakat és korlátozásokat azon a területen, amelyen a hadiállapotot bevezették.

Amennyiben valaki nem rendelkezik személyazonosító, ukrán állampolgárságát vagy speciális jogállását igazoló okmányokkal, a meghatalmazott előállítja ezt a személyt azonosítás céljából a Közigazgatási szabálysértési törvénykönyv által megállapított időre. A törvénykönyv 263. cikkelye értelmében a közigazgatási szabálysértést elkövetett személy közigazgatási őrizetbe vételének teljes időtartama nem haladhatja meg a három órát. De abban az esetben például, ha a személyazonosság megállapítása és/vagy bűncselekmény körülményeinek tisztázása a cél, az őrizetbe vétel időtartama legfeljebb három nap lehet.

A személyek, tárgyak, járművek, poggyász és rakomány ellenőrzése érdekében a meghatalmazott személy felszíni vizsgálatot (nem motozást!) végezhet. A felszíni vizsgálat szemrevételezéssel történik, a vizsgálat elvégzésére jogosult esetleg végighúzhatja a ruházat felületén a kezét, valamely speciális készüléket vagy eszközt. A felszíni vizsgálatot a vizsgálttal azonos nemű meghatalmazott személy végzi. Sürgős esetben bármelyik meghatalmazott személy végezhet felszíni vizsgálatot, de csak speciális készülékkel vagy eszközzel. Szemrevételezhetik a tárgyakat, a poggyászt, a rakományt, a járművet (utasfülkét, csomagtartót) is.

A meghatalmazott személy az alábbi esetekben jogosult a tárgyak, járművek, poggyász és rakomány felszíni vizsgálatára:

• ha alapos okkal feltételezhető, hogy a járműben bűnelkövető vagy olyan személy tartózkodik, akinek a szabadságát jogellenesen korlátozzák;

• ha alapos okkal feltételezhető, hogy a járműben olyan tárgyak vannak, amelyek forgalma tiltott vagy korlátozott, illetve amelyek emberek életét vagy egészségét veszélyeztetik;

• ha alapos okkal feltételezhető, hogy a tárgyak, poggyász, rakomány vagy a jármű bűncselekmény elkövetésének eszközei, és/vagy olyan helyen találhatók, ahol bűncselekmény elkövetése feltételezhető, amelynek megelőzése felszíni vizsgálatot igényel.

A jármű felszíni vizsgálata során a meghatalmazottnak jogában áll követelni a csomagtérfedél és/vagy az utastér ajtajának kinyitását.

A tárgyak vagy a jármű felszíni vizsgálata során a személynek felszólításra magának kell bemutatnia a meghatalmazottnak a személyes holmit vagy a jármű tartalmát.

Az ellenőrző pontokon való áthaladáskor a meghatalmazott személy jogosult megállítani a járműveket.

A háború kitörése után Olekszij Reznyikov védelmi miniszter Facebook-oldalán tanácsokkal látta el a civil lakosságot az ellenőrző pontokon való áthaladással kapcsolatban, amelyeket érdemes figyelembe venni:

• az ellenőrző ponthoz közeledve csökkentse a jármű sebességét;

• időben készítse elő a dokumentumokat az ellenőrzéshez;

• kapcsolja ki az autó fényszóróit;

• kapcsolja be a vészhelyzeti fényeket;

• ne készítsen videófelvételt;

• engedély nélkül ne szálljon ki a járműből;

• adjon világos, egyértelmű válaszokat a katonák kérdéseire;

• felszólításra nyissa ki a jármű csomagtartóját, az utastér ajtaját;

• ne menjen a katonák vagy a rendőrök háta mögé, miközben átvizsgálják az autót;

• miután engedélyt kapott rá, haladjon tovább anélkül, hogy hirtelen növelné a sebességet.

Megállapíthatjuk tehát, hogy elkerülendő az esetleges problémákat az ellenőrző ponton való áthaladás során, indulás előtt célszerű meggyőződni arról, hogy van-e nálunk a személyazonosságunk igazolására alkalmas okmány.

Ukrajnában ilyen okmánynak minősül: személyi igazolvány, útlevél, diplomata és szolgálati útlevél, tengerészigazolvány, legénységi igazolvány, személyi igazolvány az Ukrajnába való visszatéréshez, ideiglenes személyi igazolvány.

A személy speciális jogállását igazoló személyazonosító okmányok: vezetői jogosítvány, hontalan személyazonosító igazolványa külföldi utazáshoz, állandó tartózkodási engedély, ideiglenes tartózkodási engedély, migránskártya, menekültigazolvány, menekült utazási okmánya, pótlólagos védelemre szoruló személy igazolványa.

Kérésre megadhatja az okmányok Gyija mobilalkalmazásban elérhető elektronikus változatát is.

Ezenkívül célszerű meggyőződni arról is, hogy magunkhoz vettük-e a jármű és a szállított rakomány okmányait.

hk