Csendes megemlékezéssel méltatták a Rákóczi-szabadságharc első győztes csatáját

2022. július 18., 18:44 , 1117. szám

A Rákóczi-szabadságharc első győztes csatájára emlékezett a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) csendes koszorúzás keretében július 17-én Tiszaújlakon a sóház épületén elhelyezett Esze Tamás-emléktáblánál, valamint a település határában lévő Turul-emlékműnél.

Bence Rudolf, a KMKSZ Újlaki Alapszervezetének elnöke a sóház falánál megtartott koszorúzást követően elmondta: „Esze Tamás volt az egyik elindítója a Rákóczi-szabadságharcnak. Sókereskedéssel foglalkozott, ám az osztrákok elkobozták a sóját, ő pedig nem nyugodott bele és csapatot verbuvált. Megtámadta az újlaki sóház épületében állomásozó osztrák őröket. A tizennégy muskétás közül négy elesett, a többi pedig melléjük állt, így szervezték a kurucokkal együtt a csapataikat. 2012-ben állítottuk az emléktáblát, melyen 52 tiszaújlaki lakos neve olvasható, akik szintén részt vettek a csatában.”

Ezt követően a megjelentek átmentek a Tisza partján felállított Turul-emlékműhöz, ahol anno a hősi csata is zajlott. Az itt felállított, szabadságot jelképező emlékművet 1903-ban emelték, majd a szovjet időkben lebontották. A helyi magyarok azonban 1989-ben visszaállították.

Barta József, a KMKSZ alelnöke kiemelte: „A Rákóczi-szabadságharc az első jelentős szabadságharc volt a Habsburg-uralom, a Habsburg-abszolutizmus ellen a török hódoltságot követően. A küzdelem a szabadságért, a gazdasági és társadalmi fejlődésért folyt. 1703. május 24-én a tiszaújlaki sóház sikeres ostromával kezdődött, majd a Turul-emlékmű helyén, a stratégiailag fontos Tiszaújlak–Tiszabecs révért kipattant csatával folytatódott, amely végül teljes kuruc győzelemmel ért véget” – jegyezte meg Barta József, aki szerint jelen időkben Európa a második világháború utáni időszak legnehezebb kihívásával néz szembe. Covid-járvány, energiaválság, gazdasági nehézségek, migráció, háború Ukrajnában, annak hatása és következményei. A politikus szerint csak az erős gyökerekkel rendelkezők képesek a jelen viharait átvészelni, csak azok, akik kellő hittel, kitartással, hűséggel és bátorsággal rendelkeznek, képesek a kárpátaljai magyarság mint közösség megmaradását biztosítani. Hozzátette: „A magyar közösség létszámában jelentősen csökkent, erejében megfogyatkozott. De még van közösség, még össze- és kitart, és igyekszik küzdeni és dolgozni.”

Az eseményen együtt koszorúztak a kárpátaljai társadalmi szervezetek képviselői, akik elhelyezvén az emlékezés koszorúit, méltatták az egykori fejedelem, II. Rákóczi Ferenc emlékét és szellemiségét.

ev