A „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány közleménye

2022. szeptember 19., 13:15 , 1126. szám

Az alapítvány folyó év szeptember 19-től október 31-ig felmérést folytat a jelenleg semmilyen hivatalos munkaviszonyban nem álló, ukrajnai nyugdíjjal rendelkező kárpátaljai magyar vagy részben magyar tannyelvű oktatási, szociális, gyermekjóléti intézményekben egykor oktatási-nevelési feladatokat ellátó pedagógusokról, kárpátaljai magyarlakta településeken egykor egészségügyi feladatokat magyar nyelven ellátó nyugdíjas orvosokról, nővérekről, valamint kárpátaljai magyarlakta településeken egykor művelődésszervezői, könyvtárosi, közgyűjteményi dolgozói, illetve művészeti vagy sportiskolában oktatói feladatokat, színészi, előadóművészi, médiatartalom-előállítási tevékenységet magyar nyelven végző nyugdíjasokról.

A felmérésben azok vehetnek részt, akik rendelkeznek magyarigazolvánnyal, s legalább 5 éves munkaviszonyt tudnak igazolni (munkakönyvvel vagy igazolással) az adott intézmény(ek)ben. A felmérési adatlap az alapítvány irodáiban igényelhető és nyújtható be. Az adatlap személyesen vagy meghatalmazott személy által nyújtható be. A meghatalmazás formanyomtatványa az alapítvány regionális irodáiban igényelhető. A felmérésben való regisztrációhoz a személyi igazolványt, a magyarigazolványt, az identifikációs kódszámot, a végzettségről, az egykori munkaviszonyról szóló igazolást (pl. munkakönyvet), valamint az ukrajnai nyugdíjas állapotot igazoló dokumentumot (pl. nyugdíjkönyv) kell felmutatni. Azoknak, akik az elmúlt évben már részt vettek a felmérésben, nem kell újra benyújtaniuk a már előzőleg benyújtott dokumentummásolatokat.

Gulácsy Géza,
a „KMKSZ” JA igazgatója