Áprily Lajos: Téli reggel

2023. február 5., 12:34 , 1144. szám

Ködben ember haladt.

Páncélos hó harsant a súly alatt.

 

Szakadt a fátyol: hegytetőre ért.

Nap villogtatta bükkcserjén a dért.

Gallyak hóbarlangjába cinke szállt,

fény szédítette s egy napos titok,

s dermedt rügy-csipkerózsikák között

dalolt:

– Nyitni fog – nyitni fog – nyitni fog!...

 

Feje felett

azúr-kék szajkó-toll csillant a fán

s hókristályos lett kalap és kabát:

a rikoltozva rebbenő madár

leverte rá a cifra bükk havát.

 

S amerre járt:

hegyek ontották rá a napsugárt

s hó-szikra kápráztatta – milliárd!...

 

Köd várta lent.

A ködbe visszament

s házába tért derült aszkétaként.

 

Két szemben a csodálkozás kigyúlt:

– Sötét ember, honnan hozol ma fényt?

 

 

Igen, a fénynél – a világban érzékelhető és a lelki fénynél – aligha van értékesebb-fontosabb. Mert a fény a mindenek forrása, és jaj nekünk, ha behomályosodik lelkünk, hogyha köd telepedik benső látásunkra. A Téli reggel persze csupán megérinti ezt a hallatlanul fontos emberi létérzékelést – amikor elhangzik zárásként a kérdés: „Sötét ember, honnan hozol ma fényt?” –, merthogy Áprily Lajos verse elsősorban természetleíró költemény.

Vagy mégse? Mindenesetre igaz: természetleírás tölti ki a java részét, viszont a szerkezete – az a jól kivehető versfelépítés, hogy ködből indul el az ember, és aztán ködbe érkezik vissza a végén – igencsak elgondolkodtató. Felidézi Szabó Lőrinc verssorát – „Köd előttem, köd mögöttem” –, vagy Németh László önéletírását: „Homályból homályba”.

De most maradjunk a szerző természetleírásánál. Szinte tapintható például, amilyen érzékletességgel közvetíti a téli, havas táj vakító fényességét, a „hó-szikrák” elkápráztató „milliárdjait”.

Ahhoz pedig, ahogyan a „fény szédítette” cinke látja és tudja az eljövendő igazságot a „dermedt rügy-csipkerózsikák” kapcsán – és ezt az igazságot ki is énekeli –, utolérhetetlen fénnyel tölti meg az embert. „Nyitni fog – nyitni fog – nyitni fog!...” Ettől a bizonyosságtól nincs emberi lélek, amely föl ne derülne, amely ne lenne képes kivilágosodni...

                Penckófer János