Szórványvidéken oktató pedagógusok konferenciája a Rákóczi-főiskolán

2023. március 5., 17:33 , 1149. szám

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) kétnapos képzést szervezett Kárpátalja szórványterületein iskolákban, óvodákban vagy vasárnapi iskolákban oktató pedagógusok számára. A rendezvénynek a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF) adott otthont március 3–4-én.

A résztvevők több tematikus előadáson vehettek részt, amelyek segítségével továbbfejleszthették saját képességeiket, ezáltal erősítve a szórványban való oktatást Kárpátalján. A képzés egyik központi témája volt az országban dúló háború és annak hatásai az oktatási folyamatra.

A programsorozat kezdetén Takács Mária, a KMPSZ szórványprogram-felelőse köszöntötte a képzés résztvevőit.

„Örömmel jelentem, hogy két év kihagyás után – a pandémia elmúltával – sikerül újból személyesen találkoznunk, és együtt megvitatni számos, az oktatói-nevelői munkával kapcsolatos kérdést, eszmét cserélni az előttünk álló kihívásokról” – fogalmazott köszöntőjében.

Ezt követően dr. Hnatik Katalin, a II. RF KMF Filológia Tanszéke Angol Tanszéki Csoportjának docense Idegen­nyelv-oktatás online térben címmel tartott előadást. Az előadó az elméleti tudnivalókon túl gyakorlati módszereket is mutatott a magyar mint idegen nyelv oktatása kapcsán.

Őt követte Szilágyiné Tóth Gabriellának, a P. Frangepán Katalin Gimnázium Beregszászi Bázisóvoda óvodapedagógusának, a Tulipán Tanoda népijáték-oktatójának Néphagyományaink beépítése a szórványvidéki iskolai/óvodai nevelésbe című előadása.

Az első nap záró előadását Gogola István, a II. RF KMF Szakgimnáziumának oktatója, pszichológusa tartotta, Hogyan legyünk jó pedagógusok a háborús időszakban? címmel.

Március 4-én a konferencia első előadói Hires-László Kornélia, a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont intézetvezetője, a Rákóczi-főiskola Történelem és Társadalomtudományi Tanszékének docense és Máté Réka, a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatója, a II. RF KMF Filológia Tanszékének adjunktusa voltak, akik A Covid–19 és a háború hatása a fiatalok életére egy Kárpát-medencében végzett szociológiai felmérés alapján, illetve a jelenleg zajló események összegzése – néhány ötlet a fiatalok, gyermekek kizökkentésére a szürke hétköznapokban címmel adtak elő.

Őket követte Tihor Melinda lelkigondozó, gyógypedagógiai asszisztens, KMT-mozgásterapeuta, kutyás felvezető, aki a terápiás kutyák munkáját, valamint az állatasszisztált foglalkozások hatását ismertette a tanteremben.

Ezt követően Orosz Ildikó, a Rákóczi-főiskola és a KMPSZ elnöke adott elő A magyar oktatás helyzete Kárpátalján címmel. Előadásában kitért a szórványban zajló oktatási rendszerek megerősítésére azokon a területeken, ahol az állam nem biztosítja az anyanyelvű oktatás lehetőségét.

„Legfőbb célunk továbbra is a kárpátaljai magyarság közösségként való megtartása, kultúránk, anyanyelvünk megvédése” – hangsúlyozta az elnök asszony.

A programsorozat végéhez közeledve Szilágyiné Tóth Gabriella gyakorlati foglalkozás keretében mutatta be a néphagyományaink beépítését a szórványvidéki iskolai/óvodai nevelésbe.

A kétnapos képzés zárásaként Takács Mária összegezte a program során elhangzott tapasztalatokat.

 TV21 Ungvár/K. K.