Az Alkotmánybíróság szerint jogszerű az elvámolatlan személygépkocsiért kiszabott bírság

2023. szeptember 17., 20:12 , 1176. szám

Ukrajna Alkotmánybírósága (KSZU) jogszerűnek ismerte el a vám megfizetése nélkül behozott személygépkocsi után kiszabandó pénzbírságot vagy a jármű elkobzását. A tulajdonjog nem lehet abszolút – írja az RBK–Ukrajina a KSZU sajtószolgálatára való hivatkozással.

A sajtószolgálat szerint az ukrán Vámtörvénykönyvnek azt a rendelkezését vizsgálták az alkotmánybírák, amely kimondja, hogy „a személyes használatban lévő és kereskedelmi hasznosítású járművek Ukrajna vámterületére történő ideiglenes behozatala időtartamának több mint 30 nappal való túllépése, valamint e járművek elvesztése, ideértve a szétszerelésüket is, a polgárok nem adózó minimális jövedelme tízezerszeresének (170 ezer hrivnya – a szerk.) megfelelő pénzbírság kiszabását vonja maga után, vagy az ilyen járművek elkobzását”. (Lásd a Vámtörvénykönyv 481. cikkelyének 6. pontját!)

Amint arra a KSZU rámutatott, a tulajdonjog nem abszolút, és korlátozás alá eshet. Azonban bármilyen beavatkozásnak a tulajdonjogba törvényen kell alapulnia, törvényes cél elérésére kell irányulnia, és arányosnak kell lennie, azaz biztosítania kell a „méltányos egyensúlyt” a társadalom érdekei és e jog között.

A törvény a legitim cél elérése érdekében a közigazgatási felelősség méltányos mértékét határozta meg, amelynek eredményeként a bíróságok az eset körülményeitől függően biztosíthatják az ilyen felelősség egyénre szabását anélkül, hogy túlzott terhet rónának a személyre. Ezért a Vámtörvénykönyv szankciója „megfelelő szabályozási alapot teremt a közérdek és a tulajdonjog védelme közötti »méltányos egyensúly« eléréséhez, és megfelel a jogállamiság elvének, többek közt egy olyan követelményének, mint az arányosság elve” – mutat rá a KSZU.

(pszv/rbc.ua)