„A három napból hónapok, évek lettek”

A sztálini terror áldozataira emlékeztek Guton

2023. november 21., 10:37

Guton a református templomban, a vasárnapi istentisztelet keretében emlékeztek meg a sztálini terror áldozatairól november 19-én, majd megkoszorúzták a helyi áldozatok emlékművét.

Az igehirdetést követően Tóth Angéla, a Guti Gimnázium igazgatója elmondta, a II. világháborút követően mintegy harmincezer magyar férfit deportáltak vidékünkről, akik közül több mint tízezren soha nem tértek haza. „A három napból hónapok, majd évek lettek. A kárpátaljai családok csonkává váltak, gyermekek veszítették el apjukat, anyák gyermekeiket. A kárpátaljai magyarság holokausztja volt, mely mérhetetlen sebet okozott” – fogalmazott a helyi iskola igazgatója.

Nagy Szabolcs református lelkész elmondta, hogy a 79 évvel ezelőtti veszteségeket a faluban sokan nehezen tudták feldolgozni, akadtak, akiknek ez nem is sikerült, és félresiklott az életük. „Ugyanakkor az, ahogyan odaálltak a másik mellé a gutiak, mutatja, hogy mennyire erős ez a közösség, mennyire áldásos gyülekezet” – fogalmazott a lelkész.

A Guti Gimnázium tanulói rövid műsorral emlékeztek meg az áldozatokról, az alkalomhoz illő dalok, egy lágerballada és Babits Mihály Zsoltár gyermekhangra című verse hangzott el, majd felolvasták mind az 56 guti áldozat nevét.

Sin József, a KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezetének elnöke a Bibliára hivatkozva rámutatott, hogy nagy megpróbáltatások és kataklizmák várnak arra a népre, amely elveszíti az Istennel a kapcsolatát. Ez történt a múlt század 30-as, 40-es éveiben Európa két legnagyobb népével, a némettel és az orosszal, országaikban két embertelen diktatúra jött létre, a fasiszta és a kommunista. E két diktatúra háborújának esett áldozatul a kárpátaljai magyar közösségünk. Gutról 105 férfit hurcoltak háromnaposnak hazudott kényszermunkára 1944 novemberében, akik közül 56-an soha nem térhettek már haza.

A templomi megemlékezést követően a gyülekezet a sztálini terror áldozatainak emlékművéhez vonult, ahol elhelyezték koszorúikat, virágaikat.

dózsa