Az örökbefogadás szabályozásának változásáról

2024. május 20., 14:42 , 1210. szám

„Olvastam, hogy módosították az örökbefogadás rendjét. Ez azt jelenti, hogy könnyebb lett gyermeket örökbe fogadni?”

– A kormány márciusban valóban módosította az örökbefogadásra vonatkozó rendelkezéseket (lásd: Постановa Кабінету Міністрів України «Деякі питання провадження діяльності з усиновлення та влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, соціального захисту дітей, залишених без батьківського піклування», від 22 березня 2024 р. № 331!). Az örökbefogadás rendje ettől a határozattól alapvetően nem változott, de nem is ez volt a fő cél. Az illetékesek láthatóan azt szerették volna elérni, hogy az árvák és a szülői gondoskodástól megfosztott gyermekek kevesebbet várjanak új családjukra, illetve addig is jobb elhelyezésben részesüljenek, amíg a hatóságok döntenek a sorsukról.

Ami a konkrét változásokat illeti, fontos lépésnek tűnik, hogy az örökbefogadást megindító család már a bírósági határozat megszületése előtt hazaviheti a gyermeket. A gyermek ideiglenes elhelyezése a potenciális örökbe fogadó családnál akkor lehetséges, ha a család vagy az örökbefogadó-jelölt személy: 1. megszerzi a járási állami adminisztráció vagy a városi, városi kerületi tanács végrehajtó szervének „pozitív következtetését” arról, hogy az örökbefogadás célszerű, és megfelel a gyermek érdekeinek; 2. kérvényezte a bíróságon a gyermek örökbefogadását.

Az árvák és a szülői gondoskodástól megfosztott gyermekek nevelésére felkészítő tanfolyam elvégzéséről kiadott igazolás érvényességi ideje a jövőben 24 hónapra emelkedik a korábbi 12-ről.

A képzés elvégzése után a leendő örökbefogadók, nevelőszülők, gondnokok öt munkanapon belül megkapják erről az igazolást (a várakozási idő ezzel a felére csökken, miután eddig 10 nap volt). A képzést lebonyolító intézménynek az igazolást e-mailben kell megküldenie a gyermekügyi szolgálatnak, és egyidejűleg fel kell hívnia a szolgálatot, hogy jelezze, elkészült az igazolás.

A helyi gyermekügyi szolgálatok hozzáférhetnek majd az adott megye valamennyi örökbefogadásra váró gyermekével kapcsolatos információkhoz, azaz nemcsak az azokon a településeken élőkéhez, amelyekre a hatáskörük kiterjed. Egy gyermek nyilvántartásba vétele után minden, a gyermekügyi szolgálatoknál regisztrált kérelmező számára azonnal lehetővé teszik, hogy megismerkedjék a rá vonatkozó információkkal. A regionális szintű gyermekszolgálatok hozzáférhetnek a más régiókban és a központi nyilvántartásban regisztrált gyermekekre vonatkozó információkhoz is. Vagyis több gyermeknek és több potenciális örökbefogadónak lesz alkalma találkozni egymással.

A további változások a gyermekek ideiglenes elhelyezését érintik. Mostantól a nevelőcsaládoknál és a nagy nevelőcsaládoknál (családi típusú gyermekotthonok) is elhelyezhető ideiglenesen a szülői gondoskodás nélkül maradt gyermek. Korábban e tekintetben csak a rokonok, ismerősök családjai, az ideiglenes nevelőcsaládok (az úgynevezett патронатні родини), valamint az illetékes intézmények jöhettek szóba.

Azok a családok, amelyekben átmenetileg gyermeket helyeznek el (rokonok, ismerősök családjai, valamint a nevelőszülők és a családi típusú gyermek­otthonok), még azelőtt anyagi támogatásban részesülhetnek, hogy a gyermek megkapná az árva vagy szülői gondoskodástól megfosztott státuszt.

A keresztszülő is vállalhat gondnokságot (опікa/піклування) a gyermek felett. De a szabályozás kiegészül azzal a követelménnyel, hogy az illetőnek már azelőtt keresztanyának/keresztapának kell lennie, hogy a gyermek megszerzi az árva vagy szülői gondoskodástól megfosztott státuszt. A hatóságok szerint ez a rendelkezés kiküszöböli annak lehetőségét, hogy felnőttek visszaéljenek a gyermek helyzetével.

hk