Épületügy, főiskola, kettős állampolgárság

Interjú Kövér Lászlóval, a Fidesz - MPSZ választmányának elnökével

2004. október 29., 10:00 , 198. szám

A beregszászi főiskola kérdéséről, a közelgő ukrajnai elnökválasztásról, a kettős állampolgárságról tartandó anyaországi népszavazásról folytattak megbeszélést múlt szombaton Beregszászban Kövér László, a Fidesz - Magyar Polgári Szövetség (MPSZ) választmányának elnöke, a párt országgyűlési képviselője és a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség vezetői, élükön Kovács Miklós elnökkel. A találkozón elhangzottakról Kövér László, a Magyar Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának elnöke nyilatkozott lapunknak.

- Hogyan látja jelenleg a Fidesz - MPSZ a főiskola körüli konfliktus rendezésének lehetőségét?

- Figyelemmel kísérjük a főiskola sorsának alakulását. Szükségszerűnek látszik, hogy az ukrajnai elnökválasztásig e tekintetben újabb fejlemény nem várható, de reméljük, hogy miután az ukrán belpolitikai helyzet lecsillapodik, az illetékesek haladéktalanul megteszik azokat a lépéseket, amelyek eredményeképpen egyszer és mindenkorra lezárul ez az ügy, békén hagyják a magyar főiskolát. Azt gondoljuk, hogy Magyarország, a magyar politikai élet nincs abban a helyzetben, hogy szó nélkül tűrné a kisebbségeit érő különböző támadásokat, konfliktusokat, legyen szó Kárpátaljáról, Erdélyről vagy a Felvidékről.

- Milyen vonatkozásban érintették megbeszélésükön a közelgő ukrajnai elnökválasztást?

- Értékeltük az elnökválasztási kampányt. Az adott viszonyokat jól ismerő helyi politikusoktól kaphattam tájékoztatást az esélyekről, a várható fejleményekről. A Fidesz - MPSZ, úgy is, mint az európai parlamentben képviselőkkel rendelkező párt, érdekelt abban, hogy ezek a választások, miként minden jövőbeni választás is Ukrajnában, a jogállamiság keretein belül, korrektül, tisztán zajlódjék. Nem hisszük, hogy a világ konzekvenciák levonása nélkül, tétlenül nézné, ha olyan tisztátalan jelenségeknek lennénk szemtanúi, mint amilyenekre sajnos a múltban már nem egyszer volt példa Ukrajnában.

- A kettős állampolgárság lehetősége sajnos egyelőre nem adott a kárpátaljai magyarság számára, a kérdéssel kapcsolatos fejleményeket mégis nagy érdeklődéssel figyeljük. Ön hogyan látja az ügyben rendezendő népszavazás esélyeit?

- Ismerve Ukrajna törvényeit, sajnos ez a lehetőség a kárpátaljai magyarok vonatkozásában valóban nem úgy vetődik fel, mint a romániai, délvidéki vagy felvidéki magyarok esetében. Ugyanakkor nyilvánvalóan az itteni magyarokat is érinti az ügy kimenetele, hiszen nem csupán egy közjogi döntésről szóló kötelezvény lehet ennek a népszavazásnak a vége, hanem annak a lelki-erkölcsi kapocsnak a megerősítése is, amely az anyaországot és az elszakított nemzetrészeket összeköti. Megbeszélésünk fő tárgya éppen az volt, hogy reményeink szerint - a pártok álláspontjára való tekintet nélkül - a magyarországi népszavazási kampány is erősíteni, nem pedig gyengíteni fogja ezt a kapcsot. A magam részéről reménykedem abban, hogy ez a kérdés valóban nemzetpolitikai kérdésként fog minden párt számára fölvetődni, nem pedig egy politikai kártya kihasználásának lehetőségeként.

- Gajdos István szociáldemokrata képviselő nemrég pert indított Ön és ugyancsak Fideszes képviselőtársa, Németh Zsolt ellen. Miért?

- Gajdos István a Németh Zsolttal szeptember elején tartott sajtótájékoztatónkon elhangzottakat sérelmezi. Ismereteim szerint e tárgyban indított ellenünk rágalmazási pert magyar bíróság előtt. Párbajképes nem lenne, de a jogállam, szerencséjére, ismeri Gajdos István perképességét. A Magyar Országgyűlés majd eldönti, hogy felfüggeszti-e a mentelmi jogunkat, avagy sem, de természetesen vállaljuk a felelősséget azért, amit mondtunk.

- Ismereteink szerint a rendszerváltás óta még nem fordult elő, hogy határon túli és magyarországi politikus peres úton legyen kénytelen rendezni valamely vitás kérdést.

- Sok mindenre nem volt még példa, így arra sem, hogy egy Gajdos-szerű személy közjogi funkciót nyert volna el bármely magyar nemzeti kisebbség képviseletére.

- Gajdos István személye szóba került a Magyar Országgyűlés Nemzetbiztonsági és Külügyi bizottságainak ülésein is, ám a vele kapcsolatban ott elhangzott információk nem nyilvánosak. Németh Zsolt ugyanakkor a sajtónak nyilatkozva úgy vélte, hogy "egészen világos, egyértelmű válaszokat" kaptak a nyilvánosság előtt feltett kérdésekre. Elképzelhető-e, hogy a perrel kapcsolatban nyilvánosságra kerülnek a szóban forgó információk?

- E pillanatban nem tudok érdemben nyilatkozni nyilvánosságra hozatalukról. Ez adott esetben a bírói döntésektől is függhet. Természetesen, amennyiben a perbeli ellenfelünk rákényszerít bennünket a valóságbizonyításra, úgy minden rendelkezésünkre álló eszközzel élni fogunk.

ntk