Híres magyarok

Reformkori irodalmi életünk egyik fő szervezője

2015. június 17., 09:23 , 753. szám

A XIX. század első felében kibontakozódó, s az 1848–1849-es forradalmat és szabadságharcot előkészítő reformkor a társadalom elkerülhetetlen megújításához szükséges reformokért vívott küzdelmekről kapta a nevét.

Tovább »

A Székelyföld nagy kutatója

2015. június 10., 09:26 , 752. szám

Az egykor Tündérországnak is nevezett Erdély délkeleti szegletében ékeskedik a Kárpát-medence egyik legszebb vidéke, a fenséges hegyekkel, fenyvesekkel pompázó Székelyföld erdőkkel körülölelt tengerszemeivel, romantikus hangulatú váraival, várromjaival, szépséges templomerődjeivel, díszesen faragott székelykapus falvaival, regéivel, balladáival és sajátos kultúrájú lakosaival.

Tovább »

Aki tudományos magyarázatot adott a Medárd-napi népi időjárási megfigyelésre

2015. május 20., 08:53 , 749. szám

A magyar földrajztudomány sok kimagasló képviselővel büszkélkedhet, köztük Lóczy Lajossal, a kiemelkedő Ázsia-kutatóval, Prinz Gyulával és Stein Auréllal, a Tien-san hegység, illetve a Tarim-medence legjelentősebb feltáróival.

Tovább »

A jobbágyból lett brigadéros

2015. május 13., 10:07 , 748. szám

1702 kora őszén a Habsburgok önkényeskedései miatt földönfutókká lett bujdosók, nincstelen szegénylegények nagyobb csapata megtámadta a tiszaújlaki sóházat.

Tovább »

A legrangosabb amerikai újságírói díj névadója

2015. május 6., 10:04 , 747. szám

1917 óta évente kiosztásra kerül az Egyesült Államok legrangosabb újságírói elismerése, a Pulitzer-díj, melyet amerikai napi-, illetve hetilapok zsurnalisztái vehetnek át az újságok vagy a hírügynökségek által megjelentetett cikkekért, jelentésekért, fényképekért.

Tovább »

Egy honvédtábornok Tolna vármegyéből

2015. április 29., 10:13 , 744. szám

Egy cseperedő értelmű, tizenkét éves nemesi gyermek 1823-ban – házitanítója hatására – kúriájuk II. Rákóczi Ferencet ábrázoló festménye előtt ünnepélyes esküt tett arra, hogy egész életét a haza szolgálatának szenteli.

Tovább »

Első, név szerint ismert költőnk

2015. április 22., 10:13 , 745. szám

A reneszánsz (olaszul: rinascimento, magyar jelentése: újjászületés) Itália földjéről kiinduló kulturális mozgalom volt, mely megújulást hozott a gondolkodásban, a költészetben, a képzőművészetben és az építészetben. Ez a XIV., a XV., valamint a XVI. századon átívelő, a középkor végét és az újkor elejét felölelő művészettörténeti-művelődéstörténeti korszak felfedezte az antik kultúrát, az emberben és a természetben rejlő szépségeket.

Tovább »

Aki fogorvosból lett irodalmár

2015. április 15., 09:21 , 744. szám

Kisgyermekként élte meg a „boldog békeidők” utolsó éveit, ám ifjúvá serdülésekor már az ő életébe is berobajlott az I. világháború (édesapját az elsők között hívták be katonának), melynek lezárulása után mélyen megrendítette a trianoni tragédia.

Tovább »

„...nem középiskolás fokon...”

2015. április 7., 19:02 , 743. szám

1905. április 11-én látta meg a napvilágot Budapesten, Ferencvárosban egyik legnagyobb költőnk, József Attila.

Édesapja, József Áron szappanfőző munkás, édesanyja, Pőcze Borbála szabadszállási parasztlány volt. Attila a család hatodik gyermekeként született, de ekkorra már csak két nővére, Jolán és Etelka éltek.

Tovább »

A magyar polgárság irodalmi képviselője

2015. április 7., 18:57 , 743. szám

A múlt századdal együtt született meg az az irodalmárunk, akit – bár már az 1930-as években korának egyik legismertebb és legelismertebb magyar írója volt – szocialista pártállammá vált anyaországunkban évtizedekig agyonhallgattak.

Tovább »

Oldalak