Híres magyarok

2015. április 6., 09:12

Kétszázegy éve született Ybl Miklós

A XIX. század első felében, az 1820-as évek derekától az 1848 – 1849-es forradalomig és szabadságharcig tartó, nemzeti-kulturális megújulást eredményező reformkorban, majd az 1867-es kiegyezést követő, rohamos gazdasági-társadalmi fejlődést hozó évtizedekben rengeteg építkezés történt Magyarországon.

Tovább »
2015. április 5., 23:34

A halkbúsongás költője

Ki ne ismerné az Anna örök, vagy a Milyen volt…című verseket, melyek a magyar irodalom gyöngyszemei közé tartoznak. Ady Endre, Babits Mihály és Kosztolányi Dezső kortársa és barátja, a híres Nyugat első nemzedékének tagja.

Tovább »
2015. április 4., 10:16

Kétszázharmincegy éve született Kőrösi Csoma Sándor

A nyelvtudomány kimagasló alakja volt, aki már fiatalon kitűzte maga elé nagy életcélját: megtalálni a magyarok őshazáját, illetve kideríteni, hogy nyelvünk és népünk finnugor vagy török eredetű-e.

Tovább »
2015. március 31., 17:37 , 742. szám

Egy költő, aki együtt született a múlt századdal

Száztizenöt évvel ezelőtt látta meg Isten szép világát Szabó Lőrinc, a magyar gondolati líra egyik jeles képviselője, akinek az életműve a XX. századot leginkább reprezentálók közé tartozik.

Tovább »
2015. március 24., 18:31 , 741. szám

Fantasztikumból valóság

„Elmúlhatunk, de cselekedeteink nem tűnnek el nyomtalanul, örökké élnek az örökké tartó eredményekben és következményekben.” Egy olyan író gondolatai ezek, aki úgy hagyott maga után örök nyomot, úgy lett a társadalom egy rétegének kedvence, hogy pályája korántsem a tollforgatással ke

Tovább »
2015. március 24., 18:27 , 741. szám

Egy sokoldalú irodalmár

A XX. századi magyar irodalom sok jeles íróval, költővel, drámaszerzővel büszkélkedhet, köztük a freudi mélylélektant literatúránkba beemelő, vérbeli újságíró, lírikus, novellaszerző, regényíró, műfordító Kosztolányi Dezsővel, aki 130 évvel ezelőtt, 1885.

Tovább »
2015. február 24., 18:27 , 737. szám

A nemzet tragikája

Az egyik, máig legnagyobb hatású magyar drámai színésznő 1850. február 24-én született. Ahogy Blaháné mosolyogni tanította meg a magyar nőket, Jászai Mari a szenvedés, a bús sors, a fájdalmas végzet királynői magaviseletét állította példaként.

Tovább »
2015. február 17., 18:10 , 736. szám

„A legvitézebb huszár”

1792-től 1815-ig Európa jelentős részén szinte állandóan dörögtek a fegyverek. E puskaporszagú korszak az 1789-ben kitört nagy francia forradalom ellen vívott háborúkkal vette kezdetét, majd a forradalomból kinőtt napóleoni császárság hadjárataival folytatódott, s csak I.

Tovább »
2015. február 10., 17:15 , 735. szám

240 évvel ezelőtt született Bolyai Farkas

A XVIII. század utolsó harmadában és a XIX. század első felében élt és alkotott egy erdélyi magyar matematikus, aki a számtan (aritmetika) és a mértan (geometria) mellett olyan, egymástól merőben eltérő dolgokkal is foglalkozott, mint a fizika, a filozófia, a zeneelmélet, az erdészet, a gyümölcstermesztés, a borászat, a gyógyászat és a gyógyszerészet, s különböző műszaki megoldásokon is törte a fejét.

Tovább »
2015. január 21., 15:09 , 732. szám

A hidrogénbomba „atyja”

Az emberiség eddigi legerősebb fegyverét, a hidrogénbombát – melyet hál’ Istennek egyetlen alkalommal sem vetettek be háborúban – egy magyar atomfizikus, a Magyarországról előbb Németországba költözött, majd onnan az Egyesült Államokba emigrált Teller Ede találta fel.

Tovább »

Oldalak