Jegyzet

Pálinka

2002. szeptember 20., 02:00 , 88. szám

Nagyanyám minden hónapban vett egy üveg pálinkát, belecsúsztatott egy cikóriafüvet, és betette a ruhásszekrény aljába, a múlt havi, hasonlóan kezelt üveg helyére, amit elővett, és amiből aztán minden reggel megivott egy pohárkával a sült szalonna, kenyér és tejeskávé előtt.

Tovább »

A hitel

2002. szeptember 13., 02:00 , 87. szám

Széchenyi István híres Hitel című könyvében a hitel mint pozitívum és a fejlődés motorja szerepel, aminthogy abban az időben valóban az erő és a tőke koncentrálását jelentette.

Tovább »

Váltás

2002. szeptember 6., 02:00 , 86. szám

Hányszor hallottuk ígéretként, létünk jobbra fordulásának kulcsmondataként, hogy be kell indítani a gyárakat, üzemeket, és újra jól élünk majd! A gazdaság törvényeit nem ismerő naiv jóindulat vagy a magát is ámító demagógia íratta le és mondatta el sokszor ezeket a mondatokat.

Tovább »

Napló

2002. augusztus 30., 02:00 , 85. szám

Irigylésre méltóak azok az emberek, akik naplót írnak. A nap elteltével, este vagy a következő nap reggelén számot vetnek az eltelt huszonnégy óra eseményeivel, és mérlegelik életük eltelt napját, kicsit elgondolkozva azon, mit csináltak jól, mit rosszul.

Tovább »

Ünnep

2002. augusztus 16., 02:00 , 83. szám

Első királyunk szentté avatá­sának napja, augusztus 20-a, ün­nep minden magyar számára; hogyne lenne az, hisz meg­koro­ná­zása azt jelentette, hogy beke­rül­tünk a keresztény népek csa­lád­jába, szentté avatása pedig az elő­kelő helyet, rangot és megbecsü­lést hivatott bizonyítani a nem­zetek so

Tovább »

Háború

2002. augusztus 9., 02:00 , 82. szám

A Közel-Keleten bombáz­nak, lőnek, rombolnak, bevo­nul­nak, kivonulnak; tengeri csata dúl a két Korea között; fur­csa háború folyik Afganisz­tán­ban; harcolnak, gyilkolnak Af­ri­kában – egyszóval béke van a világon.

Tovább »

Falunapok

2002. augusztus 2., 02:00 , 81. szám

Egymás után rendezik a falunapokat, több-kevesebb sikerrel. Nemes próbálkozások ezek, és azt hiszem, idővel ki­ér­lelődik belőlük majd egy egész kö­zösséget megmozgató hagyo­mány.

Tovább »

Mese

2002. július 26., 02:00 , 80. szám

Fogy a magyarság. A romániai népszámlálás majdnem kétszázezernyi magyar népesség hiányát mutatta ki, a szlovákiai és a vajdasági magyarság fogyása katasztrofális, csak hónapok kérdése, és az anyaország lakossága a tízmillió alá esik. És itt, Kárpátalján is fogyunk.

Tovább »

Véletlenek

2002. július 19., 02:00 , 79. szám

Az alábbiak valóban a fatá­lis véletlenek kategóriájába tar­toznak. Távol áll tőlem, hogy va­lamilyen következtetést, ne­tán megállapítást tegyek, csu­pán az érdekesség kedvéért mondom el a történeteket.

Tovább »

Beszélgetés

2002. július 12., 02:00 , 78. szám

Aki sokat utazik villamoson, valamint elég fiatal ahhoz, hogy ne unja a világot és benne az embereket, az bámészkodik. A lámpák pirosra váltanak, a villa­mos­ból, mint a páholyból, belátni a várakozó autókba. Mi mindent lehet ott látni, Uram Isten!

Tovább »

Oldalak