Múltidéző

Avgusztin Volosin titkárnője voltam

2009. február 20., 09:00 , 423. szám

Idén, az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc kitörésének 160. évfordulóján, március 15-én lesz 70 éve annak, hogy a Magyar Királyi Honvédség visszacsatolta Magyarországhoz Kárpátaljának az I. bécsi döntés után még Csehszlovákia kötelékében hagyott hegyvidéki területeit.

Tovább »

Bujaló Bernát atya: aki motorbiciklin látogatta a híveket

2009. február 13., 09:00 , 422. szám

A kárpátaljai római katolikus papok sorában az utolsók között vitték sztálini munkatáborba Bujaló Bernát ungvári plébános atyát, ungi főesperest, kárpátaljai római katolikus vikáriust (helynököt).

Tovább »

Civil élet a német megszállás alatt

2009. február 6., 09:00 , 421. szám

A korabeli újságcikkeket olvasva kitűnik, hogy a német megszállás idején sem állt meg az élet Ukrajnában. A lapok nemcsak a fasiszta rezsim propagandájával foglalkoztak, hanem írtak az élelmiszerárakról, a sportról és a divatról is.

Tovább »

Heveli Antal: egy gyémántmisés plébános

2009. január 23., 09:00 , 419. szám

A kárpátaljai magyarság szórványvidékén teljesített szolgálatot évtizedeken át Heveli Antal római katolikus plébános, akit a szovjethatalom egyházellenes intézkedései idején meghurcoltak, de megtörniük nem sikerült.

Tovább »

70 éve volt a munkácsi vízkereszti csata

2009. január 16., 09:00 , 418. szám
A városháza előtt felravatalozott magyar áldozatok

Magyarországtól az első világháború utáni trianoni békediktátumnál a cinikus nagyhatalmi politika következtében gyalázatosan ellopták területének kétharmad és a lakosság egyharmad részét.

Tovább »

Aki újjáépíttette a leégett templomot

2009. január 9., 09:00 , 417. szám
Szútor Jenő

A szovjet időkben meghurcolt, hitük áldozatává vált lelkészek közül jelen írásunkban Szútor Jenő beregszászi lelkészre emlékezünk, aki harminc évig szolgált a Vérke-parti városban.

Tovább »

Galambos József kárpátaljai vikárius

2009. január 2., 09:00 , 416. szám
Balról jobbra: Galambos József (Bene), Erni Ferenc (Oroszi), Szólics Bálint (Királyháza)

Galambos József benei plébános 1913. március 3-án született a Vas vármegyei Szentgotthárdon (Magyarország). Korán árva lett, gimnáziumi tanulmányait meg kellett szakítania, egy ideig borbélyinasként tevékenykedett.

Tovább »

Három gyermekkel utcára tette a papnét a kolhozelnök

2008. december 25., 09:00 , 415. szám

A Kárpátaljai Református Egyház Beregszászban, a Püspöki Hivatal kertjében ez év november 23-án egy emlékművön örökítette meg a deportált és a mártírhalált halt lelkészek nevét. Közülük most Balogh Sándor ártatlanul elítélt eszenyi lelkészre emlékezünk.

Tovább »

Meghurcolt lelkipásztoraink

2008. december 5., 09:00 , 412. szám
Pásztor Ferenc beregszászi főesperes

A magyarságunk bástyáit képező történelmi egyházak sokat szenvedtek 1944 után az új megszálló hatalomtól. Az egyházi ingatlanokat elkobozták, a lelkészek nagy részét elhurcolták. Közöttük volt 1949-ben Pásztor Ferenc beregszászi főesperes.

Tovább »

Pénzhamisítás vidékünkön

2008. november 28., 09:00 , 411. szám

A pénz az emberiség egyik legnagyszerűbb találmánya. Első alkalmazása a hagyomány szerint a föníciaiakhoz fűződik. Mint általános csereeszköz, értékmérő és vagyonfelhalmozódás eszköze többezer éves múltra tekint vissza.

Tovább »

Oldalak