Parókiaszentelés Nagybégányban

2007. október 26., 10:00 , 354. szám

Október 21-én Nagybégányban ünnepélyes keretek között, több mint 250 ünneplő jelenlétében felszentelték a település görög katolikus egyházközségének parókiáját.

A nagybégányi görög katolikus egyházközség 2006 júliusában vált önállóvá, a lelkipásztori teendőket ezt megelőzően Déda és Makkosjánosi paróchusai látták el. Azon év július 1-jén az immár önálló közösség paróchusává Marosi István atyát nevezték ki. Nem rendelkeztek viszont parókiával, így a hívek visszavásároltak egy, a görög katolikus templom szomszédságában álló épületet, amely valaha kántortanítói lakás volt, s a kommunizmus idejében az állam elvette az egyháztól. Az átalakítási munkálatok ez év őszére fejeződtek be. A parókiaépítés sikeres megvalósítása a Munkácsi Görög Katolikus Püspökség, a Határon Túli Magyarok Hivatala támogatásának, valamint a helyi egyházközség társadalmi összefogásának és anyagi áldozatának az eredménye.

Az ünnepségen részt vett Tarasz Lovszka főhelynök atya, a Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye apostoli adminisztrátorának helyettese, valamint a Beregszászi Görög Katolikus Esperesi Kerület több más áldozópapja. Az ünnepség szent liturgiával kezdődött, majd Tarasz atya megszentelte az épületet. Ezt követően püspöki okleveleket adtak át: Milan Sasik püspök az építkezés során végzett munkásságáért kitüntető oklevélben részesítette Gerics Albertet, az egyházközség képviselőtestületének elnökét, valamint Gajdos Bertalan és Mindák Vince egyházközségi tagokat. A szentelési ünnepség szeretetvendégséggel zárult, ahol a bégányiak ínycsiklandó magyaros ételekkel - bográcsgulyással, halászlével, töltött káposztával stb. - kedveskedtek a vendégeknek, az egyházközség tagjainak és a távolabbról érkezetteknek.

F. Zs.