Nem akarok a polgármesterségből meggazdagodni

Interjú Roják Máriával

2007. május 25., 10:00 , 332. szám

A legutóbbi önkormányzati választásokon jelölték Roják Máriát az ungvári járási Császlóc polgármesterévé. Az azóta eltelt időszakban a községben egyre több a színvonalas rendezvény, egyre többet hallhatjuk a 735 lakosú település nevét.

- Polgármester asszony mivel foglalkozott korábban?

- Az Ukrtelekomnál dolgoztam operátorként 20 éven át, nagyon szerettem a munkámat. De nagyon szeretem a falumat is, és ezért vállaltam, hogy most, három évvel a nyugdíjaztatásom elérése előtt váltok. Megtiszteltetésnek éreztem, amikor a falubeliek felkerestek és felajánlották a polgármester-jelöltséget. Érzek magamban ehhez a feladathoz elég energiát, igyekszem mindent megtenni a falumért, a császlóciakért. Közösségszervezői tapasztalatom is van, hisz 13 éve én vagyok a KMKSZ helyi alapszervezetének az elnöke, negyedszer választottak a helyi tanácsa tagjává. A falu lakói talán az eddigi munkámat is jutalmazták, amikor jelentős fölénnyel tanácselnöknek választottak.

- Mit tart a legfontosabb feladatának immár polgármesterként?

- Sok fontos feladatom van. Különösen egy magyar falu polgármesterének a lehető legmesszemenőbben kell segítenie a lakosság hivatali ügyintézését, mindig elérhetőnek kell lennie, mindent meg kell tennie azért, hogy a település egységes közösséggé formálódjon. Ezen túl a falu jobbá, szebbé, élhetőbbé tétele is feladatom. Az eltelt egy évben igyekeztem ezeknek a nem könnyű feladatoknak megfelelni.

- Sikerült valamit megvalósítani ezek közül a választások óta eltelt egy évben?

- Azt gondolom, hogy igen, bár még sok tennivaló van előttünk. Ennek a 735 lakosú településnek se óvodája, se általános iskolája nincs. A magyar elemi iskola a római katolikus egyház épületében működik, ha az egyház úgy döntene, hogy más célokra kívánja használni az épületét, nagy bajba kerülnénk. Viszont a falu központjában álló, 2004-ben bezárt kórház kihasználatlanul áll. Sikerült megakadályozni az eladását, császlóci vállalkozók segítségével - akik közül kiemelném névrokonomat, Roják Józsefet - az épületet tavaly átfedtük, most pedig megnyertünk egy pályázatot, és ha igaz, akkor egy holland alapítvány felújítja a 70 évvel ezelőtt épült, rossz állagú ingatlant, ahol kezdetben beindítunk egy kétcsoportos óvodát, s később szükség esetén ez az épület az elemi iskolának is helyet adhat. Emellett most takarítjuk a temetőt, javítjuk az utakat, és úgy néz ki, hogy a nyáron már minden utcában lesz utcai világítás. Szerződést kötöttünk egy ungvári kommunális vállalattal, akik havi 10,46 hrivnya ellenében elszállítják a szemetet a községből. Szeretnénk felújítani a kultúrházat és a könyvtárat is. Figyeljük a magyarországi pályázati lehetőségeket is, sajnos tavaly öt pályázatunkat is elutasították. Ez azonban nem szegte kedvünket, továbbra is próbálkozunk. Túl ezeken igyekszem - mint említettem - az ügyintézésben is segíteni a lakosságnak, ne kelljen minden apróságért mindig Ungvárra utazni. A munkaképes, de munkát nem találó falubelijeimnek állást szerezni is segítek, hisz ami az itt élőknek jó, az mindannyiunknak jó.

- Egy polgármesternek a politikai életben is otthonosan kell mozognia. Ön nem fél az ebben rejlő veszélyektől?

- Egy település vezetőjének nem szabad elfelejtenie, hogy elsősorban a településen élőket kell képviselnie. Úgy gondolom, nem vagyok zsarolható, nincs vállalkozásom, a közvetlen családtagjaimnak sincsen, és ehhez az álláshoz sem ragaszkodom mindenáron. Nem akarok meggazdagodni polgármesterként, inkább szolgálni szeretném az embereket, s ebben kiváló partner a helyi tanács 12 képviselője, illetve munkatársaim, Gajdos Katalin és Manzics Ida. Megálmodtam, hogy milyen lesz a jövőben Császlóc, és a Jóisten segítségével ezt az álmot meg is szeretném valósítani.

B. Zs.