Vajdaság: Statútum, majd választások

2006. november 10., 09:00 , 304. szám

Korhecz Tamás vajdasági tartományi kisebbségjogi, közigazgatási és jogalkotási titkár elmondta, hogy a Tartományi Képviselőháznak mielőbb ki kell dolgoznia a tartomány új statútumát.

Mint kifejtette, Vajdaság új alapokmányának tervezete az év végéig elkészülhet. Hozzátette, hogy az új statútum sokkal részletesebb lesz, mint a jelenleg hatályban lévő, mert az új alkotmány alapján Vajdaságnak nagyobb illetékessége lesz, mint eddig. A tartomány Szerbia alkotmánya értelmében szabadon nevezi ki hatalmi szerveit és azok illetékességeit.

Bojan Pajtić, a tartományi kormány elnöke úgy értékelte, hogy az lenne a logikus, ha Vajdaság új statútumát a tartomány parlamentjének jelenlegi összetétele dolgozná ki és fogadná el, majd ezután döntenének a választások kiírásáról.

- A tartományi parlamentnek el kell fogadnia a statútumot és minden olyan döntést, amelyek annak előfeltételei, hogy Vajdaság élhessen az új alkotmány által előírt szélesebb jogkörökkel - mondta Pajtić.

A kormányelnök azt is hozzátette, hogy egyes új intézményeket is meg kell alakítani, tekintve, hogy Vajdaság több pénzt kap, illetve vagyona lesz, amelyet igazgatni kell. (Magyar Szó/Kárpátalja)