Hatezer ember Tiszapéterfalván

Magyar Reformátusok V. Világtalálkozója

2006. augusztus 25., 10:00 , 293. szám

A Magyar Reformátusok V. Világtalálkozóját augusztus 12. és 22. között rendezték meg a Kárpát-medencei magyar református egyházkerületek több helyszínén. Ennek keretében a Kárpátaljai Református Egyház ünnepi rendezvényére augusztus 16-án Tiszapéterfalván került sor, ahol a stadion gyepén több mint 6 000 ember találkozott. A rendezvényre zsúfolt buszokkal érkeztek a hívek Kárpátalja egyházközségeiből, több gyülekezet küldöttei Magyarországról, a Kárpát-medencei utódállamokból és a tengerentúlról.

A negyvenhárom országba szétszóratott magyar reformátusok minden megpróbáltatás ellenére megőrizték egységüket Krisztusban - hangsúlyozta megnyitó beszédében Horkay László, a Kárpátaljai Református Egyházkerület (KRE) püspöke. Szavai után különösen lélekemelő élmény volt hallani, amint több ezer, a világ különböző országaiból összesereglett hívő ajkán egyszerre csendült fel a XC. zsoltár. Zán Fábián Sándor lelkészi főjegyző megköszönte a külön az alkalomra sütött, nemzeti szalaggal átkötött kenyeret a mezőtúri református gyülekezet küldöttségének és bemutatta a találkozó meghívott vendégeit: az állami közigazgatás, a megyei tanács és a civil szervezetek jelen lévő képviselőit. Az Amerikai Kálvin Egyházkerület képviseletében Poznán Béla, a Kanadai Magyar Egyházak Uniójának képviseletében pedig Vass Zoltán lelkipásztorok ismertették országuk magyar reformátusságát. Köszöntötte a jelenlévőket többek között dr. Szabó Dániel, a Magyarországi Presbiteri Szövetség elnöke, Cibere Lajos, a Magyar Református Szeretetszolgálat irodavezetője, Szabó Vilmos, a Magyar Országgyűlés külügyi bizottságának alelnöke, dr. Csepregi András, a Magyar Oktatási és Kulturális Minisztérium Egyházügyi Titkárságának vezetője, Takaró Mihály, a Magyar Református Világszövetség főtitkára, valamint Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke és Gajdos István, az UMDSZ elnöke.

A szabadtéri istentisztelet kezdetén dr. Erdélyi Géza, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke olvasott fel lekciót János evangéliumának 15. részéből. Igét D. Dr. Csiha Kálmán, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke hirdetett. Többek között arra hívta fel a hallgatóság figyelmét, hogy legyenek erősek hitükben: "Ha lesz nap, amin összeszorul majd a szívünk, és úgy érezzük, hogy mindennek vége van és egyedül vagyunk, akkor is ott lesz Jézus, és arra a napra is lesz egy mondat a Szentírásban: Ne félj, mert én veled vagyok, és megsegítlek téged. Gyülekezetek negyvenhárom országban, szerte ezen a világon... Üzenget egymásnak a fényünk: élünk, itt vagyunk, s Jézus él velünk, és vele megmaradunk örökkön örökké. Ámen."

Kovács Miklós KMKSZ-elnök köszöntőjében kapcsolódva a prédikációhoz, elmondta: "A hitet is, a magyarságot is vállalni és megvallani kell. Próbáknak vagyunk alávetve, és a gyáva ember nem lehet jó keresztény, de a gyáva ember nem lehet jó magyar sem... Most van itt olyan, aki igennel szavazott december 5-én, de bocsánatot kér azokért, akik nem így tettek; és van itt olyan, aki köszöntötte önöket, ám annak idején teljes erővel kampányolt azért, hogy Magyarországon nemmel szavazzanak... Kívánom egyházunknak és nemzetünknek azt, hogy legyen meg bennünk a bátorság, a készség arra, hogy ne adjuk át magunkat a félelemnek."

Ebéd után Gulácsy Lajos, a KRE nyugalmazott püspöke emlékezett egyházunk viharos múltjára, mely után kitért "a múltnál is viharosabb jelenre". Bemutatkoztak a kárpátaljai egyház intézményei: a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szövetség (KRISZ), a Cigány Misszió, az Ukrán és Szórvány Misszió, a KRE Diakóniai Osztálya, a református líceumok és gyermekotthonok, a szenvedélybetegeket mentő misszió és a nőszövetség.

Az eseményt záró istentiszteletet dr. Bölcskei Gusztáv, a Tiszántúli Egyházkerület püspöke, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke tartotta. "Nehéz eldönteni - mondta -, melyik időszak nehezebb: az, amikor egy külső hatalom lesújt az egyházra, a hit embereire, vagy az, amikor a keserűségnek a gyökere ott van köztünk és meg akarja rontani az örömünket. Amikor nem az egyenes ösvényen akar járatni bennünket; amikor valóban vannak és lehetnek kétfelé sántikálók, akik az Isten kegyelme alól elhajolnak."

Az imádságot és a püspöki áldást követően nemzeti himnuszunkkal és a Mindig veled Uram kezdetű énekkel zárult a találkozó kárpátaljai rendezvénye.

Badó Zsolt