Ismét Beregszászi Ferenc a polgármester

Bátyú

2006. május 5., 10:00 , 277. szám

Április 28-án tartotta alakuló ülését a Bátyúi Nagyközségi Tanács huszonegy mandátumos képviselői testülete, mely jelenleg csak tizenkilenc főt számlál, mert a helyi tanácsba egyéni körzetből és a Beregszászi Járási Tanácsba pártlistán bejutó két képviselő úgy döntött, hogy a járási tanács tagjai lesznek, ezért körzetükben pótválasztások kiírására kerül sor.

A beregszászi járási település választói az eddigi polgármesternek, Beregszászi Ferencnek szavaztak ismét bizalmat, a három másik jelölttel szemben Az eskütételt követően a képviselők jóváhagyták a polgármester által javasolt Márkus Ljubov kinevezését a községi tanács titkárává. A testület három állandó bizottságot hozott létre: a költségvetésit, a földügyi-mezőgazdaságit és a kulturális-szociálist, és döntött a kilenctagú végrehajtó bizottság létrehozásáról. Az ülés végén Beregszászi Ferenc eredményes munkát kívánt a testületnek, arra kérte a képviselőket, minden erejüket, befolyásukat vessék latba a település fejlődése érdekében. Reményét fejezte ki, hogy a járási tanácsba bejutott nyolc bátyúi képviselő támogatásával, közös erőfeszítéssel sikerül megoldani a községi tanács előtt tornyosuló számos problémát.

B. J.