Miért "nem!"?

2006. március 17., 09:00 , 270. szám

A következő, március 26-án megválasztott parlamentben nem lesz magyar képviselő. Így arra a kérdésre kell összpontosítani, lesz-e még egyáltalán?

A gyakorlatban ez attól függ, ad-e majd valamelyik komoly ukrán párt bejutó helyet magyarnak. Normálisan gondolkodó politikai vezetők a listák összeállításánál a szavazatok számának növeléséből indulnak ki. Olyanokat tesznek fel a listára, akik szavazatokat hozhatnak. Például ismertek és népszerűek, és így a nevük vonzó, vagy gazdagok, és így a kampányfinanszírozáshoz járulnak hozzá.

Magyar vonatkozásban az utóbbi okot a listára kerülésben kizárhatjuk: sem rocksztárunk, sem olimpiai bajnokunk, sem oligarchiánk nincs.

Az egyetlen ok, amely meggondolásra késztetheti az ukrán pártok vezetőit, ha valamely magyar szervezet rendelkezik annyi szavazattal, amennyit egy listás hely ér. Számszerűsítve ez 40 ezer körüli szavazatot jelent. A KMKSZ az a szervezet, amely rendelkezik ennyi szavazattal.

De vajon rendelkezik-e? Úgy tűnik, az ukrán nagypolitika résztvevői kételkednek ebben. Legalábbis olyan értelemben, hogy szerintük a KMKSZ nem tudja befolyásolni, hová tegyék a magyarok az x-et a parlamenti szavazólapon.

Ha tehát a kárpátaljai magyarok ugyanúgy szavaznak a parlamenti választásokon, mint a többiek, akkor nem kell számolni a magyar érdekvédelmi szervezettel, gyakorlatilag a magyarokkal. Ez esetben többé nem kerülhet be magyar az ukrán parlamentbe, legalábbis amíg marad a jelenlegi választási rendszer.

Mindenképp olyan eredményt kell tehát felmutatni a magyaroknak a parlamenti választásokon, amely azt mutatja meg az ukrán pártoknak, hogy ingyen nem juthatnak magyar szavazatokhoz.

A fenti ismérv alkalmazása egyértelműen kizár néhány variánst. Kizárja, hogy olyan pártra szavazzunk, amelyik nem adott bejutó helyet a listán. Értelemszerűen kizárja azokat a pártokat is, amelyeknek nincs esélye a parlamentbe kerülésre.

Nem foglalni állást a kérdésben oly módon, hogy valaki hallgat, vagy azt mondja, magyar szempontból bármely pártra lehet szavazni, azt jelenti: önként mond le a magyarok parlamenti képviseletéről.

Egyetlen variáns marad, a parlamenti szavazólap utolsó kockája, az "egyiket sem támogatom" megjelölése. A magyar településeken tömegesen az utolsó kockába beikszelt parlamenti szavazólapok teremtik meg a lehetőséget, hogy legalább a jövőben lehessen magyar képviselő a parlamentben.

A parlamenti választások helyes kezelése tehát igen nagyfokú politikai érettséget kíván a kárpátaljai magyaroktól. Úgy kell részt venni a március 26-ai választások parlamenti részén, hogy a magyarság jövőbeni képviseletéért szavazzon. A pozitív szavazás viszont negatív formában történhet. Az utolsó kockát kell beikszelni ahhoz, hogy ne jussanak szavazataink a potyaleső pártoknak.

Nem a mi hibánk, hogy az ukrajnai politika úgy működik, ahogy működik. Figyelmen kívül hagyni a realitásokat viszont nincs jogunk. Ha valakire ingyen dolgozunk, azért Ukrajnában csak megvetés és lekezelés jár. Ne minősítsük le saját magunkat szavazataink elkótyavetyélésével, amikor legalább megkísérelhetjük elérni, ami nekünk jár(na): a parlamenti képviseletet, ha nem most, legalább a jövőben.

Kovács Miklós