2005. december 30.

2005. december 30., 09:00 , 259. szám

"Annakokáért felövezvén elmétek derekait, mint józanok, tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, a melyet a Jézus Krisztus hoz néktek, mikor megjelen." (1 Pét 1,13)

Krisztus visszavárása az egyház életközege és ismertetője. A várakozás állandó készenlétet igényel, amit értelemmel kell fenntartani, mert a hit megélése értelmi (nem érzelmi) kategória (bölcsen megélni és megvédeni a hitet, a hit tárgyának megfogalmazását igényli - "Tudom, kinek hittem"). A Szentírás által miránk, a keresztyének megjelölésére alkalmazott képek mind feltételezik ezt az állandó tudatos készenlétet:

1. Krisztus katonája. A katona készenlétének a feltételei: a) Gyakorlatozás. A hit munkáját kell végezni: bizonyságot tenni a hitről; megvédeni; az Igét és a hitvallásokat tanulmányozni. b) A gyenge pontok megerősítése. A keresztyének a kísérthető pontjaikat kell, hogy megerősítsék. c) Tartalékolás. Készleteket kell felhalmozni az Igéből: emlékezni az üzenetre, amit hallottam az istentiszteleten, amit olvastam a Bibliából. d) A sebek felvállalása. Krisztus katonájának fel kell készülnie a hitért való üldöztetésre.

2. A Gazda szolgája. A szolga készenlétének feltételei: a) Hallótávolságban van az urával. A keresztyén a napi rendszeres bibliaolvasáson, a gyülekezeti alkalmakon keresztül lehet hallótávolságban. b) Kész az azonnali cselekvésre. Ha Isten valamit mond, azt késedelem nélkül végre kell hajtani.

3. Jézus tanítványa. Feltétele: tudja a tananyagot. a) Krisztus kérdez: "Kinek mondotok ti engemet?" Életünk és örökkévalóságunk sorsdöntő kérdése: Ki számomra Jézus? (Szolga, akinek parancsolhatunk vagy kérhetünk tőle? Megváltó, ki a bűneinket kifizette?) b) Az emberek kérdeznek: Miért jó nekünk istentiszteletre menni, Bibliát olvasni, imádkozni? Bizonyságot kell tenni a keresztyéni reménységünkről.

4. Az Élet vándora. Az utazás feltételei: a) A munka elvégzése. Akkor vagyunk készen kilépni az életből, ha a személyes küldetésünket a földi életben végrehajtottuk. b) A szükséges dolgok összepakolása. Az életből csak az értékes dolgokat vihetjük magunkkal, nem az Isten előtt értékteleneket. c) A még elvégzendő munka másnak való átadása. A gyermekeid lehetnek-e a szolgálatban is utódaid?

Tehát legyünk úgy tudatosan készen Jézus egészen bizonyos visszajövetelére, mint Krisztus katonája, a Gazda szolgája, Jézus tanítványa, az Élet vándora.

Radvánszky Ferenc