A nyelvoktatás rejtelmeiről értekeztek

Dr. Poór Zoltán Beregszászban

2005. december 2., 09:00 , 255. szám

Dr. Poór Zoltán, a Veszprémi Egyetem docense kétnapos előadás-sorozatot tartott az elmúlt hétvégén a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán.

Múlt pénteken mindenekelőtt a kisgyermekkori nyelvoktatásban jelentkező európai tendenciákat vázolta angol nyelvű bemutatószerű foglalkozás keretében a Rákóczi-főiskola leendő pedagógusai számára dr. Poór Zoltán. Az előadó mindenekelőtt az alkalmazott osztálytermi módszereket, a gyermekek által a tanulás folyamatában készített munkákat igyekezett bemutatni gazdag audiovizuális anyag segítségével, rámutatva, hogy az általa vázolt módszerek bármilyen nyelv oktatásánál alkalmazhatók. Mint dr. Poór kifejtette, az idegennyelv-oktatás nem maradhat el e tekintetben az anyanyelv oktatásától, hiszen célját tekintve mindkettő egyre inkább a kommunikációs kompetencia kialakítása felé halad, amely nyelvtől függetlenül használható, különös tekintettel az Európa Tanácsnak a nyelvtanulással kapcsolatos egységes irányelveire.

A második előadáson a vendég iskolai és főiskolai tanárokkal beszélgetett arról, hogyan készítik fel a leendő tanárokat az iskolai gyakorlatokra, illetve a szakgyakorlatok során a főiskola és az iskola hogyan segíti a főiskolások pályára kerülését, vagyis miként folyik a hivatásra való felkészítés.

A felsőoktatásban dolgozó tanárok egy nagyobb körével a projektpedagógiáról folyt a szó, arról, hogyan fejleszthető a lexikális tudás alkalmazására való képesség a felsőoktatásban.

Végül szóba kerültek a tudományos diákköri munka kérdései, azaz, hogyan kapcsolhatnák be a határon túli, adott esetben kárpátaljai magyar oktatókat, diákokat a magyarországi tudományos diákköri mozgalomba. Végezetül a Rákóczi-főiskola filológiai tanszéke, s Huszti Ilona tanárnő meghívására vidékünkre érkezett veszprémi vendégelőadó szóbeli meghívást nyújtott át a helyi oktatóknak és diákoknak, hogy a 2006-2007-es tanévben vegyenek részt az anyaországi tudományi diákköri konferenciák sorozatában.

hk