Átadták a Rákóczi-főiskola informatikai központját

2005. november 25., 09:00 , 254. szám

Kedden Beregszászban átadták a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Puskás Tivadarról elnevezett informatikai központját. A rendezvényre érkezett magyarországi és kárpátaljai vendégek az ünnepség előtt megtekinthették a főiskola kollégiumában ugyancsak anyaországi támogatással kialakított eMagyar-pontot.

A beregszászi főiskola új épületének felújítása még 2002-ben kezdődött el az Illyés Közalapítvány támogatásával, amely lehetővé tette többek között a kommunikációs rendszer alapjainak kiépítését is a felsőoktatási intézmény új otthonában, az egykori Törvényszék épületében – emlékeztetett köszöntőjében dr. Orosz Ildikó, a főiskola elnöke, hangsúlyozva, hogy a felújítási munkálatokhoz jelentős mértékben járult hozzá az Apáczai Közalapítvány is, majd a magyarországi városok, önkormányzatok igen jelentős adományai tették lehetővé a felújítási munkálatok folytatását. Például a Puskás Tivadar informatikai központ termeinek a befejezéséhez hozzájárult Tököl, Karcag, Villány és Kecskemét is.

Ezt követően Szabó Vilmos, a Miniszterelnöki Hivatal határon túli magyarokért felelős politikai államtitkára, Jambrik Mihály, az Informatikai és Hírközlési Minisztérium (IHM) közigazgatási államtitkára, Kőhalmi Zsolt, a Puskás Tivadar Közalapítvány ügyvezető igazgatója és Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke a nemzetiszín szalag átvágásával felavatták a több helyiségből álló, jól felszerelt és impozáns folyosószárnyat.

A főiskolán 1997-től működik informatikai szaktanterem, 2001-től pedig minden diák rendelkezik saját, intézményi e-mail-címmel és Internet-hozzáféréssel. Idén a főiskola főépületének felújított harmadik szintjére kerültek a szaktantermek és a szerverszoba, létrejött a hallgatói információs központ. A fejlesztések gerincét a "Szülőföldön az információs társadalomba 1" eMagyar-pontok című pályázat eredményeként sikerült megvalósítani. Ezt a pályázatot az IHM megbízásából a Puskás Tivadar Közalapítvány hirdette meg, és egyik nyertese, a KMKSZ úgy döntött, hogy a támogatást nem aprózza el, hanem mindenekelőtt a Rákóczi-főiskola informatikai eszközparkjának fejlesztésére fordítja. Ennek eredményeként valósulhatott meg a főiskola főépületének harmadik szintjén a strukturált számítógép-hálózat: több mint 6 kilométer vezeték felhasználásával 120 számítógép- és telefonhálózati végpont lett kialakítva, az eddigi számítógépparkkal együtt. A legnagyobb volumenű fejlesztés két szaktanterem kialakítása volt, összesen 32 db multimédiás számítógéppel – tudhattuk meg Pallay Ferenc főiskolai tanárnak, az informatikai központ vezetőjének ismertetőjéből.

A Rákóczi-főiskola szemmel látható fejlődéséhez gratulált beszédében Szabó Vilmos államtitkár. Mint mondta, természetes volt az ehhez nyújtott támogatás, másrészt, "pontosan lehetett tudni, hogy jó helyre jön." Szimbolikus, a jövő felé mutató üzenetként értékelte az államtitkár, hogy az informatikai központ átadására éppen Kárpátalján került sor, amely távlati kilátásait tekintve rosszabb helyzetben van a Kárpát-medence többi magyar közösségénél. Szabó Vilmos végül reményének adott hangot, hogy a magyarországi költségvetési viszonyok függvényében sikerül garantálni a főiskola biztonságos működtetését is.

Jambrik Mihály államtitkár köszöntőjében az informatikai központ berendezéseiről és az azokon nyújtható szolgáltatásokról szólva a hasonló beruházások fontosságát emelte ki a kisebbségek információszerzése, kapcsolattartása szempontjából, hangsúlyozva az általa képviselt tárca törekvéseit a Kárpát-medencében, s világszerte e tárgyban megvalósuló befektetések, az úgynevezett eMagyar-pontok hálózatának kiépítése, valamint a magyar nyelvű informatikai tartalomfejlesztések terén. Végül a főiskola további munkáját segítendő az államtitkár jogtiszta magyar nyelvű szoftvercsomagot adott át a Rákóczi-főiskola által használt valamennyi számítógépre, valamint átnyújtotta a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság szoftverajándékát is.

Kőhalmi Zsolt, a Puskás Tivadar Közalapítvány ügyvezető igazgatója a technikai beruházás mellet a beregszászi főiskolán megvalósuló tartalomfejlesztést is méltatta, a társadalmi és történelmi érzékenység különlegesen jó példájaként jellemezve azt.

Soós Kálmán, a Rákóczi-főiskola rektora annak fontosságát hangsúlyozta, hogy az oktatási intézmény a támogatásoknak köszönhetően kialakíthatta információs központját, bővíthette számítástechnikai felszereltségét. Köszönetet mondva a fejlesztést lehetővé tevő adományokért a rektor rámutatott, milyen rendkívüli fontossággal bír a számítástechnikai felszereltség a tudományos képzés szempontjából régiónkban, amely egyébként elmarad e téren az európai átlagtól.

Végezetül Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke pohárköszöntőjében a Rákóczi-főiskola központi jelentőségét hangsúlyozta a kárpátaljai magyarság jövője szempontjából, hősies erőfeszítésként jellemezve annak létrehozását és fejlesztését egy nem túl jó kilátásokkal rendelkező nemzetrész megmentése érdekében. A KMKSZ a főiskola folyamatos fejlődését a kárpátaljai magyarság érdekvédelmi szervezetei szempontjából az eddig végzett munka igazolásaként értékeli, egyszersmind köszönetet mondva mindenkinek, aki hozzájárul ehhez a munkához – fogalmazott a szónok.

Az eseményt megtisztelte jelenlétével Sziklavári Vilmos, a Magyar Köztársaság ungvári főkonzulja, Horvát Rita Felícia, a Magyar Köztársaság Ungvári Főkonzulátusa beregszászi ügyfélszolgálati irodájának konzulja, Hardy András, az IHM külkapcsolatok főosztályának vezetője, Kassa Gyula, az IHM gazdasági és üzemeltetési főosztályának vezetője, Szabó László, a HTMH főosztályvezetője, dr. Brenzovics László, a KMKSZ alelnöke, a megyei tanács képviselője.