Megyei tévéhálózat épülhet Kárpátalján

Maratoni megyei tanácsülés

2005. augusztus 19., 10:00 , 240. szám

A korábbi gyakorlattal ellentétben idén augusztusban is összehívták a megyei tanács képviselőtestületét. A 18. ülésszakon magas volt a képviselők részvételi aránya: 85 tanácstagból 64 volt jelen. Az ülés öt órán át tartott, és heves vitáktól sem volt mentes.

Az augusztus 11-i tanácsülés egyórás késéssel vette kezdetét. A napirendi pontok megszavazása előtt a Szocialista Párt megyei frakciója indítványozta: a megyei tanács napirendként tárgyalja a képviselőtestület beadványát, mely szerint öt járásban törvénytelen módon zajlik a helyi közoktatási osztály átszervezése. Ennek előzménye, hogy megyei állami közigazgatási hivatal javaslatára öt járási közigazgatási hivatal - a huszti, beregszászi, ökörmezői, nagyszőlősi és ilosvai - júliusban elrendelte a tanügyi osztályok átszervezését, melyek a továbbiakban közoktatási, kisebbségi és vallásügyi osztályként működnének.

Csak többszöri újraszavazás után gyűlt elegendő szavazat ahhoz, hogy a kérdés napirendre kerüljön. A képviselői hozzászólásokban egyebek mellett elhangzott: a közigazgatási hivatal hatáskörébe tartozik saját struktúrájának átszervezése, a törvényesség ellenőrzése az ügyészség, nem pedig a megyei képviselőtestület feladata. A testület újabb hosszadalmas vita után végül nem támogatta a szocialista indítványt.

Az ülésen bemutatták Viktor Scsadejt, a testület új tagját, aki a Volóci járásban nyert időközi megyei képviselőválasztást. A testület elnöke, Mikola Andrusz ünnepélyesen átnyújtotta a képviselőnek hivatali igazolványát. Az elnök továbbá bejelentette, hogy Mihajlo Kaszinec és Pavlo Ruszin belépett az Ukrán Szocialista Párt (SZPU) képviselői csoportjába. Ezzel tíz főre nőtt az SZPU frakciója a megyei tanácsban.

A tanácsülést megzavarta Szerhij Ratusnyak parlamenti képviselő heves kirohanása, aki keresetlen szavakkal szidta a testületet. A képviselők ugyanis - néhány szavazat híján - nem járultak hozzá egy ásványvízforrás átadásához egy, a Ratusnyak képviselő érdekeltségébe tartozó cég részére. A legtöbb szidalmat Igor Kril megyei képviselő, a megyei adóhivatal vezetőjének címezte Ratusnyak, aki szerint ő volt a felelős a szavazás ilyetén alakulásáért. Miroszlava Kalamunyak etikai bizottsági elnök önmérsékletre és az érzelmeik visszafogására kérte képviselőtársait. Az ülést vezető Andrusz azt kérte, a jelenlévők "ne tegyék piaccá" a képviselői ülést.

Az ülés érdemi részében a testület jóváhagyta egy megyei tévé- és rádióhálózat kiépítését, elfogadta annak költségvetési támogatását. Döntés született az új megyei kórház építésének beszüntetéséről. A nagyberuházásról még 1993-ban döntött az akkori megyei tanács, ám kilenc éve anyagiak híján az építkezés végleg abbamaradt. A testület jóváhagyta a gyermekek megyei üdültetési programjának módosítását, mely a jövőben kiterjed azokra a gyerekekre is, akik környezetre ártalmas anyagokkal szennyezett területen élnek. Erre azért van szükség, hogy gyógyüdültetésben részesíthessék azokat a gyerekeket, akik a Premix nevű ipari hulladékkal szennyezett, beregszászi járási településeken élnek - tájékoztatott H. Makar, a megyei állami közigazgatás ifjúsági és sport-főosztályának vezetője.

P. Zs.