Adomány a határőröknek

2005. augusztus 19., 10:00 , 240. szám

Kétszázötven literes hűtőládát adományozott a Beregszászi Járási Állami Közigazgatási Hivatal a helyi vállalkozók hozzájárulásának köszönhetően a Mezőkaszony mellett állomásozó határőregységnek.

Mint Bálint András, a járási közigazgatási hivatal elnökének helyettese lapunknak elmondta, az elmúlt években számottevően romlottak a járás területén szolgálatot teljesítő határőrök életkörülményei, különösen, ami élelmezésüket illeti. Ezt látva, a járási közigazgatási hivatal kötelességének érezte, hogy lehetőségeihez mérten segítsen napi gondjaik megoldásában. Kezdeményezésükhöz a járás több vállalata és vállalkozója csatlakozott. A Muzsalyi Szovhozüzem, a Bereg-Kaszony Kft., a Nagyija Kft. és Sipos János vállalkozó hozzájárulásának köszönhetően megvásárolt hűtőláda révén hosszú idő után végre megoldódik a gyorsan romló élelmiszerek megbízható tárolása a kaszárnya konyháján, miáltal igen jelentősen javulhat a katonák élelmezésének minősége és változatossága.

bkv