Falunap és népdalkör-találkozó Mezőkaszonyban

Közgyűlést tartott a Bereghát Fejlesztési Társulás

2004. július 2., 10:00 , 181. szám

Június 26-27-én került sor Mezőkaszonyban a hagyományos falunapra, melynek keretében a barabási önkormányzattal közösen a három országból 15 résztvevőt felvonultató II. Nemzetközi Népdalkör-találkozót is megrendezték.

Szombaton a Mezőkaszonyi Művelődési Házban tartotta soros közgyűlését a Bereghát Fejlesztési Társulás (BFT), melyen Barabás és Mezőkaszony küldöttsége mellett jelen volt a romániai Bogdánd és Halmi települések önkormányzatainak öttagú küldöttsége is.

A közgyűlés résztvevőit a házigazda Hitman Tibor mezőkaszonyi polgármester, illetve barabási kollégája, Daróczy Pál, a BFT elnöke köszöntötte. Ezután számos érdekes és főleg hasznos előadás hangzott el. A több mint ötven tagot számláló Társulás közgyűlésén új, kárpátaljai tagok felvételére is sor került: a bátyúi, a dédai, a nagybégányi és a zápszonyi önkormányzatok, valamint egy mezőkaszonyi és egy zápszonyi vállalkozó vált a szervezet tagjává. A közgyűlés résztvevői döntést hoztak továbbá a Magyarország–Ukrajna, illetve a Magyarország–Románia közös PHARE-pályázatok elkészítéséről.

Mint Újhelyi Tamás ügyvezető a Kárpátaljának elmondta, a BFT 2000-ben 5-6 beregi térségi önkormányzat, illetve nyolc vállalkozás részvételével alakult meg. 2004-re a kezdeményezés három országot (Ukrajna, Románia, Magyarország) érintő társulássá nőtte ki magát, melynek legfőbb célja a beregi–szatmári térségben élő emberek életkörülményeinek javítása.

Másnap került sor a tulajdonképpeni falunapra, illetve az annak keretében megrendezett II. Nemzetközi Népdalkör-találkozóra, melyen négy romániai, öt magyarországi és hat kárpátaljai együttes vett részt, a fellépők száma pedig meghaladta a 400-at. (A találkozó kárpátaljai résztvevői voltak a makkosjánosi Szivárvány Klub énekkara, a dédai Arany János Nyugdíjasklub énekkara, a nagybégányi Arany Kalász Nyugdíjasklub énekkara, a csonkapapi Néptánc- és Citeraegyüttes, a beregszászi Petőfi Sándor Nyugdíjasklub kórusa, a mezőkaszonyi Életet az Éveknek Nyugdíjasklub kórusa.)

A falunap keretében sor került továbbá ügyességi vetélkedőkre, Nőtlenek–Nősök, illetve Mezőkaszony–Barabás barátságos labdarúgó-mérkőzésekre. Az ünnepség tűzijátékkal, illetve hajnalig tartó mulatsággal zárult.

Baráth József