2004. április 2.

2004. április 2., 02:00 , 168. szám

Krisztus beszéde lakozzék bennetek gazdagon. Kol 3,16

Fiatal korom ellenére több helyen volt módom lakozni és több helyen hosszabb-rövidebb időre berendezkedni. A lakás berendezésében általában két szempont vezetett, hogy otthonos és célnak megfelelő legyen. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy folyamatosan a magam gondolatvilága, értékrendszere és a választott feladat mutatkozott meg a lakás által nyújtott saját szabad területen.

„Krisztus beszédé”-nek nekünk kell otthont adni. A „lakozni” nem passzivitást jelentő kifejezés, hanem aktív, folyamatos munkát feltételez, amit a „gazdagon” kifejezés még inkább alátámaszt és kiteljesít. Tehát Krisztus nem semmihez sem nyúló és semmibe bele nem szóló vendégként akar jelen lenni a Neki otthont adó életünkben, hanem minden felett szabadon („gazdagon”) rendelkező gazdaként.

Krisztus benned lakozó beszédének a célja: a krisztusi természet kiábrázolása és az Isten országának terjesztése (itt egy pillanatra érdemes arra gondolni, hogy a Szentírás tanúsága szerint, az Ige azonos Krisztussal, s itt a „Krisztus beszéde” kifejezésben nem az Úr személye, hanem megnyilvánulásának és megnyilvánításának gyakorlati mechanizmusa a hangsúlyos).

Ez a személyes hitgyakorlat számára aktív passzivitást, vagyis teljes önkiszolgáltatást jelent. Az aktív passzivitás megvalósítási módszere: az állandó Isten előtti önmegtagadás. A hétköznapi gyakorlatban: engedjük, hogy „Krisztus beszéde” rendezze át és irányítsa a családi életünket (gyereknevelés, házastársaddal való foglalkozás), a munkánkat (mi a fontos és mi nem; becsületesen elvégzett teljesítmény), a szórakozásunkat (tévénézés, társaságok), a pénzköltésünket (hova?, mire?, miért?), beszédünket. De csak akkor érvényesülhet az Ige, ha ismerjük, tehát naponta, koncentrálva, meghallásra és megcselekvésre készen olvassuk.

Mert ha Krisztus értékrendje és gondolatai öltenek testet az életed leghétköznapibb dolgaiban is, akkor érzi magát otthon az Úr nálad; és válsz te is alkalmassá az Ő általa adott isteni küldetésed teljesítésére. Légy Krisztus által szívesen lakott és célnak megfelelő otthon!

Radvánszky Ferenc, mezőkaszonyi lelkész