„Szent hitünkről vallást tettünk”

Konfirmáció Szürtén és Ráton

2001. június 1., 02:00 , 20. szám

Áldozócsütörtökön Kárpátalja számos református temp­­loma díszbe öltözve fogadta az immár teljes értékű egyháztagokká vált fiataljait. Szürte és Rát községek esetében 10, illetve 6 konfirmandus bizonyította, hogy nem hiába tanulták évekig a református hitvallás alaptételeit, énekekkel, imádságokkal kápráztatták el a családjukat és a gyülekezet egészét.

– A szemek sarkában megjelenő könnyek kötelezzenek benneteket arra, hogy legyetek hűségesek mindahhoz, ami szent: Istenhez, az egyházhoz és a családhoz – mondta útravalóul Fodor Gusztáv lelkipásztor.

Az ünnepi istentisztelet végeztével a virágcsokrok és köszöntők tömegében az ünnepeltek megtapasztalhatták, hogy a gyülekezet valóban befogadta őket. Ezentúl ők is felnőttként vehetnek részt az egyház életében, jogokat és felelősséget kapva arra, hogy „mint öntudatos református keresztyének” élő építőköveivé váljanak az Isten országának.

Olasz Tímea