Mi újság?

KMKSZ-alapszervezetek közgyűlés előtt

2001. december 28., 01:00 , 50. szám

Tóth Margitnál, a KMKSZ Beregrákosi Alapszervezetének elnökénél

– Mi tette nevezetessé a 2001-es esztendőt a bereg­rá­kosi alapszervezet számára?

– Ebben az esztendőben számos fontos ügyet vállaltunk magunkra. Ide tartozik az az általunk életre keltett hagyományőrző csoport, melynek debütáló fellépésére az eddigi első bereg­rákosi szüreti mulatságon került sor. Az egykori falusi szokásaink felelevenítését szolgáló rendezvényt szeretnénk hagyománnyá tenni, lévén az elmúlt évtizedek alatt Bereg­rákoson szinte teljes egészében feledésbe merültek a hasonló közösségi megmozdulások. Fontosnak tartom megemlíteni, hogy községünk néhány éve kapcsolatban áll a Biatorbágyi Vöröskereszt szervezetével és a Biatorbágyi Ruszin Kisebbségi Önkormányzattal, melyek különböző programok keretében támogatják a faluközösséget. Két éve a magyar általános iskola egy osztályának kifestését, illetve bútorzatának felújítását finanszírozták. A kisebbségi önkormányzat elnökének idei látogatása során pedig egy tévét és egy videomagnót kapott mind a magyar, mind az ukrán tannyelvű általános iskola.

– Melyek a következő év tervei és feladatai?

– Elsősorban az önálló magyar nyelvű óvoda beindításának ügyét említeném, ami évtizedek óta foglalkoztatja a község magyarságát. A magyar gyerekek ugyanis két-három éves koruktól a nap nagy részét ukrán nyelvi közegben töltik, ami gátolja természetes anyanyelvi fejlődésüket. Sokkal egészségesebb lenne, ha gyermekeink magyar óvodából léphetnének az iskola első osztályába, amit a következő év során szeretnénk valóra is váltani. Egy másik fontos kezdeményezés Kaj­danó társközségünk magyar tannyelvű vasárnapi iskolájának létrehozása, aminek ügyét a helyi református egyházzal közösen vállaltuk fel. Terveink szerint a leendő iskola két csoportban fogadja majd a gyerekeket (külön az alsó, illetve felső tagozatosokat), akiket hittanra, magyar nyelvre és irodalomra, valamint történelemre oktatnának a helyi magyar ajkú tanítók és tanárok.