„Első lépés” szociális program

2013. december 26., 10:00 , 676. szám

A „Pro agricultura Carpathica” Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány két vagy több kiskorú gyereket nevelő kárpátaljai magyar gazdák jelentkezését várja az „Első lépés” szociális programban való részvételre.

A szociális program célja: életképes családi gazdaságok létrehozásának és beindításának segítése kamatmentes támogatás nyújtásával rászoruló nagycsaládok részére.

A pályázathoz szükséges dokumentumok:

• a családi összetételről szóló igazolás;

• személyi igazolvány és identifikációs kód másolata jól olvasható minőségben;

• az óvodás vagy tanköteles korú gyerekek esetén igazolás a tanintézményben való tanulásról (a gyereküket magyarul taníttató gazdák a pályázat elbírálásakor előnyt élveznek);

• a kérvényben rövid indoklás arról, hogy miért szeretnének részt venni a kedvezményes programban;

• gazdálkodási terv.

A program részleteiről részletes tájékoztatást kaphatnak:

– az Alapítvány irodájában (Beregszász, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Kertészeti Tanszék, Apáczai terem), tel.: 0959131021, 0673124295;

– Nagydobronyban, Hidi Lászlónál, tel.: 0673124353;

– Verbőcön, Gál Istvánnál, tel.: 0960893379.

A pályázatok beadásának határideje: 2014. január 31.

A „Pro agricultura Carpathica” Alapítvány