A KMKSZ nyilatkozata

2014. április 4., 17:40 , 691. szám

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség következetesen kiáll Ukrajna európai közeledése mellett és az ehhez szükséges demokratikus jogállami intézményrendszer megteremtéséért.

Ennek összetevőjeként tekintünk a hatalom decentralizálásának és a helyi közösségek önkormányzatiságának megerősítésére. Elengedhetetlennek tartjuk, hogy az ukrajnai adminisztratív reform keretében létrehozandó területi-önkormányzati képződmények kialakításánál, illetve a különböző szintű végrehajtó szervek összetételében messzemenően vegyék figyelembe a lakosság nemzetiségi összetételét.

Ugyancsak fontosnak tartjuk egy olyan európai szintű nyelvtörvény elfogadását és végrehajtását, amely reális lehetőségeket biztosít a nemzetiségek számára anyanyelvüknek a közügyekben való alkalmazására is.

Az oktatás területén a nemzetiségi oktatási intézmények meglétén túlmenően, az európai gyakorlatnak megfelelően létre kell hozni azokat a specifikus önkormányzati irányító- végrehajtó szerveket, amelyek kifejezetten ezen intézmények irányítására szolgálnak.

Az európai gyakorlatnak megfelelően olyan modern választási rendszert kell létrehozni, amely a nemzetiségek számára is valamennyi szinten biztosítja a képviselet lehetőségét.

Elengedhetetlennek tartjuk, hogy mind az ukrajnai jogalkotás, mind a jogérvényesítés területén radikális lépések történjenek az előremutató európai normák átvételének és alkalmazásának irányában, így a többes állampolgárság lehetőségének vonatkozásában is.

Úgy véljük, hogy Ukrajna európai közeledését nem a nemzetiségek jogaiban meglévő hiányosságok elfedése, hanem azok megszüntetése szolgálja. Az ország törvényei és más nemzetközi megállapodások biztosította lehetőségek realizálásának követelése semmiképp sem minősíthető szélsőséges vagy szeparatista törekvésnek. Azok ilyetén való beállítása csak növelheti a feszültséget, s hátráltathatja Ukrajna európai integrációs folyamatát.

Beregszász, 2014. április 4.

A KMKSZ Elnöksége