Levonhatják-e utóbb a tévedésből kifizetett többletbért?

2014. június 5., 05:00 , 699. szám

„Pedagógus vagyok, a járási oktatási osztályon hibásan számították fel a fizetésemet. Néhány héttel később közölték, hogy tévedés történt, több pénzt kaptam, mint amennyi valójában megillet, s ezért a következő fizetésemből levonják a különbözetet. Jogában áll a könyvelőségnek levonni a fizetésemből, s ha igen, mi a törvényes eljárás ilyenkor?”

– Ukrajna Polgári Törvénykönyvének 1215. paragrafusa értelmében nem visszatérítendők az alaptalanul folyósított bér és egyéb bérjellegű juttatások, a nyugdíjak, segélyek, ösztöndíjak, a rokkantsági, sérülés és élet elvesztése után járó kártérítések, a tartásdíj és az egyéb megélhetés céljából folyósított pénzösszegek, amennyiben azokat valamely fizikai vagy jogi személy önként folyósította, nem történt számítási hiba a részéről, illetve a pénz átvevője sem járt el tisztességtelenül.

A Munkatörvénykönyv 127. paragrafusa értelmében a vállalatoknak, intézményeknek, szervezeteknek jogukban áll levonni a munkavállaló béréből a számítási hiba következtében kifizetett többletpénzt. A tulajdonosnak vagy az általa meghatalmazott szervnek a tévesen felszámolt összeg kifizetése napjától számított legfeljebb egy hónapon belül áll jogában határozni a levonásról. Eközben be kell tartani azokat a bérből történő levonásra vonatkozó korlátozásokat, amelyeket a Munkatörvénykönyv 128. paragrafusa rögzít: a levonások összege nem haladhatja meg a munkavállalónak kifizetendő bér összegének 20 százalékát, egyes, a törvények által külön megállapított esetekben pedig (például amikor a levonás egyszerre több végrehajtási dokumentum alapján történik) az 50 százalékát.

Amennyiben letelt a Munkatörvénykönyv 127. paragrafusa által megállapított egy hónapos döntési határidő, a munkavállaló panasszal élhet a levonás ellen.

Amennyiben a többletkifizetés nem számítási hiba eredménye, a munkáltatónak nem áll jogában a fentebb ismertetett módon levonni a tévesen kifizetett összeget a munkavállaló fizetéséből.

hk