Ferenc pápa Twitter-üzenetei

2015. február 3., 19:22 , 734. szám

„Az élet nehéz pillanataiban a keresztények Isten Anyjának palástja alatt találnak védelmet és gondoskodást.”
„Minden keresztény tegyen tanúságot Istenről a munkahelyén, ne csak szavakkal, hanem elsősorban becsületes élettel.”
„Keresztényként a célunk, hogy egyre jobban hasonlóvá váljunk Jézushoz, mint viselkedési modellhez.”
 „Soha nem leszünk csalódottak, és veszünk el az úton, ha Isten vezérel bennünket.”
„Aki figyelmesen hallgatja Isten szavát és valóban imádkozik, mindig megkérdezi az Urat: mi a Te akaratod számomra?”
„Kérjünk kegyelmet a Szentlélektől, hogy konkrét döntéseket hozzunk az életünkben Jézus és az evangélium logikája szerint.”
„Olvassuk az evangéliumot egy kicsit mindennap. Így megtanuljuk, mi a leglényegesebb életünkben: a szeretet és az irgalmasság.”
„Életünket megváltotta Krisztus vére. Hagyjuk, hogy mindig megújítson minket ez a szeretet!”
„Az életszentség nap mint nap áldozatos odaadást követel, ezért a házasság a szentté válás egyik legfőbb útja.”
 „Egy család, amelyet az evangélium világít meg, a keresztény élet iskolája. Ott megtanuljuk a hűséget, a türelmet és az áldozathozatalt.”
 „A családban megtanuljuk, miképpen kell szeretni és tisztelni másokat, leginkább az időseket.”
„Az a társadalom, amelyik nem törődik a gyermekekkel és az idősekkel, az elvágja gyökereit, és komor jövőre számíthat.”
„Köszönet minden nevelőnek: a nevelés fontos küldetés, amely közel hoz sok fiatalt a jóhoz, a széphez és az igazhoz.”