Hamis jegyzőkönyv

2015. november 4., 09:28 , 733. szám

„Pedagógusként dolgozom egy iskolában. Elterjedt a hír, hogy prémiumot kapunk a tanítók napja alkalmából. A szakszervezet vezetője jegyzőkönyvet írt, mely szerint szakszervezeti gyűlést tartottunk és döntöttünk a jutalom szétosztásáról, holott semmiféle gyűlést nem tartottunk, semmiről nem döntöttünk. A kollégánk ugyan nem csapott be senkit, mindenki megkapta az őt megillető összeget, de nem értem, mi szükség van még napjainkban is az efféle képmutatásra, s tudni szeretném, mit lehet tenni a hamis jegyzőkönyv ügyében?”

– A szakszervezeti bizottság tevékenységét alapvetően Ukrajna törvénye a szakszervezetekről, azok jogairól és tevékenységük garanciáiról határozza meg, valamint a szakszervezet alapszabálya, amely rögzíti a szakszervezeti alapszervezetek és azok bizottságainak jogköreit, illetve tartalmazza a tevékenységükre vonatkozó szabályokat. Ugyancsak figyelembe kell venni ilyen esetekben a szakszervezet által elfogadott belső rendelkezéseket és határozatokat is.

A alapszervezet közvetlenül a szakszervezet valamely magasabb szintű irányító szervének – például a városi, megyei, központi szakszervezeti bizottságnak – lehet alárendelve. Bármely szakszervezeti bizottság, a helyi szakszervezeti megbízottak az őket kinevező felsőbb szervnek, illetve az általuk képviselt alapszervezeti tagságnak tartoznak el- és beszámolással.

A szakszervezet tagjai az alapszabályi normáknak megfelelően (általában legalább a tagok egyharmada kelletik ehhez) szükség esetén kezdeményezhetik szakszervezeti gyűlés (konferencia) összehívását, amely előtt beszámolni köteles tevékenységéről a szakszervezeti bizottság, illetve az alapszervezet elnöke, a szakszervezeti megbízott. Az alapszervezet közgyűlése (konferenciája) a legmagasabb szintű döntéshozó szervként szükség esetén jogosult felvetni bizalmatlansági indítvány napirendre tűzését a szervezet vezetőjével vagy vezetőivel szemben, s az alapszabálynak megfelelően leválthatja őket, illetve kezdeményezheti a leváltásukat a felsőbb szakszervezeti szerveknél.

Ami az ön esetét illeti, a szakszervezet tagjaként jogában áll panasszal fordulni a felsőbb szintű szakszervezeti vezetőkhöz, vagy tagtársaival együtt kezdeményezhetik szakszervezeti (köz)gyűlés összehívását, amelyen napirendre tűzhetik a hamis jegyzőkönyv kérdését, és ha úgy ítélik meg, akár rendkívüli elnökválasztást is tarthatnak.

Amennyiben úgy érzi, hogy a szakszervezeti aktivista eljárása sértette a jogait, keresettel fordulhat a bírósághoz.

hk