Lehet-e külön pecsétjük egy cég alegységeinek?

2016. március 23., 09:06 , 793. szám

„Cégünknek több városban is vannak már helyi kirendeltségei, amelyek azonban nem minősülnek önálló jogi személyeknek, az anyacég regisztrációs számán szerepelnek a cégek és szervezetek egységes országos nyilvántartásában (ЄДРПОУ). A gördülékeny munkavégzéshez szükség volna egy-egy hivatalos pecsétre a vidéki kirendeltségeinknél. Szeretném megtudni ezért a véleményét, hogy jogunkban áll-e több pecsétet is készíttetni, s ha igen, melyek ennek a feltételei?”

– Korábban egy speciális, még 1999-ben kelt belügyminisztériumi előírás szabályozta az egy cég által használható pecsétek számát és a különböző sorszámú pecsétek alkalmazásának rendjét. Tavalyelőtt (2014) azonban számos ponton egyszerűsítették a cégalapítás és a gazdálkodás rendjét szabályozó előírásokat. Módosult többek között a Gazdasági törvénykönyv (Господарський кодекс України, Gtk.) is az egy cégnél használható pecsétek számát illetően.

Jelenleg a Gtk. 62. cikkelyének 4. pontja úgy rendelkezik, hogy a vállalatok rendelkezhetnek „pecsétekkel”, azaz nem „pecséttel”, mint korábban. Az új, 58-1-es cikkely pedig egyértelműen kimondja:

1. A gazdálkodási egység rendelkezhet pecsétekkel.

2. A pecsétek elkészítése nincs bármiféle engedélyjellegű dokumentum megszerzéséhez kötve.

Ebből következik, hogy bár a kialakult gyakorlat alapján a cégek még mindig tartják magukat az említett, de azóta hatályát vesztett 1999-es belügyminisztériumi előíráshoz, önök gazdálkodási egységként jogosultak több pecséttel is rendelkezni. A jogszabályok nem rendelkeznek arról, hogy ezeket a pecséteket valamiképpen meg kellene különböztetni egymásról, tehát egyforma pecsétek is készíthetők, de ha önöknek úgy kényelmesebb, sorszámmal is elláthatják mindegyiket, vagy feltüntethetik rajta az adott kirendeltségük nevét.

A lényeg, hogy ezekkel a pecsétekkel mindenkor kizárólag olyan személyek aláírását hitelesítsék, akik a cég alapszabálya értelmében jogosultak a szóban forgó vállalati döntésekre vagy cselekményekre.

Az esetleges problémák elkerülése végett célszerű belső rendelkezést kiadni a pecsétek elkészítéséről, amely ugyanakkor megnevezi az őrzésükért felelős személyeket, illetve rögzíti a felhasználási körüket is. Ha úgy kívánják, a pecsétek alkalmazását a cég alapszabályában szintén rögzíthetik.

hk