Hogyan vegyünk fel kölcsönt?

2012. május 11., 10:00 , 591. szám

„Nagyobb összeget szeretnék kölcsönvenni egyik ismerősömtől. Okulva a Kárpátalja hetilap Jogi tanácsadó rovatában megjelent korábbi írásokból, felkészültem rá, hogy mindkettőnk – a hitelnyújtó és a hitelt felvevő – biztonsága érdekében szükséges írásban rögzíteni a kölcsön tényét, azaz hitelszerződést kell kötni, amit egy kezesi szerződéssel is megerősítünk, melynek értelmében egy harmadik személy kezességet vállal a hitel visszafizetésére abban az esetben, ha a szerződésben vállalt időpontig az adós nem törleszti tartozását. Kérdésem az volna, hogy ezek után szükséges-e közjegyzővel is hitelesíttetni e megállapodásokat?”

– A vonatkozó jogszabályok értelmében a hitel- és kezességi megállapodásokat nem kötelező közjegyző által hitelesíttetni, de a felek megegyezése alapján sor kerülhet rá. Magam is azt tanácsolnám, hogy feltétlenül vonják be a dologba a közjegyzőt, mert a hitelesítésnek számos előnye van – elsősorban persze annak a személynek, aki a pénzt kölcsönadta.

Először is, ilyenkor a szerződést szakember állítja össze, s bár a megállapodás szövegének nincs kötelező formája, de minden jogásznak vannak bevált szerződéssablonjai. Ezzel szemben önállóan kötni szerződést olyan, mint öngyógyítással foglalkozni, hiszen a jogi normák helytelen alkalmazása a szerződés bizonyos részeinek, vagy akár egészének érvénytelenségéhez vezethet. Másodszor, a közjegyzői hitelesítés megadja azt a védelmet a hitelt nyújtónak, hogy amennyiben a hitelt felvevő nem fizeti vissza a kölcsönt, nem kényszerül a bíróságon bizonygatni követelésének igazát, elegendő a közjegyzői bejegyzés is ahhoz, hogy a végrehajtói szolgálat bírósági huzavona nélkül behajtsa a tartozást az adóstól. Végül előnyös a közjegyzői hitelesítés az adósnak is, amennyiben olyan esetekben, amikor a hitelt nyújtó valamilyen okból nem tudja átvenni a pénzt a megállapított határidőre, vagy tudatosan tér ki ez elől, az adós elhelyezheti a szóban forgó összeget a közjegyző számláján, így teljesíti a szerződésben vállaltakat. Higgyék el, gyakrabban előfordul az utóbb említett eset, mint gondolnák, hiszen az adóst szerződésszegés esetén késedelmi kamat terheli.

Felhívnám még az olvasó figyelmét, hogy a kölcsön visszafizetését követően a hitelt nyújtónak vissza kell szolgáltatnia az adóslevelet vagy hitelszerződést. Amennyiben ez valamilyen okból nem lehetséges, elismervényt kell írnia a pénz visszafizetéséről.

hk