A bíróság is elrendelheti a rossz helyen álló kamra lebontását

2016. november 2., 08:32 , 825. szám

„Az előző szomszédunk még szegről-végről a rokonunk volt, ezért annak idején nem elleneztük, hogy a kamrájukat félig a mi privatizált telkünkre építsék. Amikor új lakók költöztek a helyükre, jeleztük nekik: szeretnénk, ha elbontanák a kamrának a mi területünkre eső részét. Hajlandók lettünk volna hozzájárulni a bontási költségekhez is, mivel építkezni szeretnénk azon a részen. Sajnos, az új szomszéd szóba se áll velünk. Mit tehetünk?”

– Ha ön vagy a családja a szóban forgó telek tulajdonosa, a Földkódex 78. cikkelyének 1. bekezdése értelmében, jogukban áll szabadon birtokolni és használni azt, saját belátásuk szerint rendelkezhetnek e földterülettel. A Földkódex 152. cikkelyének 2. része értelmében, amennyiben valamilyen építmény – esetünkben a szomszéd kamrája – sérti a földrészleg birtokosának tulajdonjogát, az jogosult hivatalosan követelni a jogsértő állapot megszüntetését és az okozott kár megtérítését, még abban az esetben is, ha ez a jogsértés nem fosztotta meg őt a föld tulajdonlásától.

Ha a szomszéd megtagadja a kamra elbontását, a földterület tulajdonosának jogában áll kezdeményezni a földhasználati jogát korlátozó állapot megszüntetésének kikényszerítését. Ehhez a tulajdonosnak a bírósághoz kell fordulnia. A polgári peres eljárás keretében a bíróság határozatban kötelezi a szomszédot az önök területén álló építménye elbontására. Amennyiben az alperes ezek után is megtagadja a kamra elbontását, a határozat alapján végrehajtási levelet kell kérni a bíróságtól. A levelet át kell adni az állami végrehajtónak, aki szükség esetén akár a rendőrség bevonásával is kikényszerítheti a bontást.

hk