Az Úrnak építettek házat

Görögkatolikus templomszentelés Búcsúban

2016. december 28., 12:19 , 833. szám

December 22-én ünnepi szent liturgia keretében szentelték fel a Búcsúi Görögkatolikus Egyházközség új templomát.

A szentelési szertartást Milan Sasik, a Munkácsi Gö­rög­ka­tolikus Egyházmegye püspöke vezette az egyházmegye Be­reg­szászi Magyar Esperesi Kerületének áldozópapjai, illetve Be­reg­szász és Makarja áldozópapjainak részvételével. Előbb borral, vízzel és rózsavízzel szentelték meg az új templom oltárát, végül pedig műróval kenték meg, mely a Szentlélek adományát jelképezi. A szertartást körmenet követte, két hagyományos, majd pedig egy ellentétes irányba haladó kör megtételével. Ez az élet menetét jelképezi, az ellentétes irányba megtett kör pedig azt szimbolizálja, hogy a keresztényeknek mindig készen kell lenniük arra, hogy a világ árjával szembemenjenek, ha kell. A körmenetet követően a templom ajtaját szentelte meg a püspök atya, ami magát Jézus Krisztust jelképezi – rajta keresztül közelednek a juhok és a pásztor is. A szentliturgián püspök atya tartott ünnepi prédikációt.

Búcsúban (Beregszász társközsége) még a ’90-es években Szabó Konstantin atya jóvoltából váltak egy közösséggé a környék görögkatolikusai. A görögkatolikus templom építése Margitics Volodimir atya kezdeményezésére indult el 15 évvel ezelőtt. Közben a római katolikus templomban zajlottak a szertartások. 2015-ben Lev­csen­kó Róbert dédai parochust, a Mun­ká­csi Gö­rög­ka­to­li­kus Egy­ház­me­gye Be­reg­szá­szi Ma­gyar Esperesi Kerületének es­pe­res­he­lyet­te­sét nevezték ki Bú­csúba, ő folytatta a templom építését, melynek akkor még csak a falai álltak, azok is félkész állapotban. A közösség számára innentől a szabad ég alatt folytak a szertartások. Azóta egyházi, civil és magyarországi állami támogatással sikerült folytatni az Úr házának építését. Anyagi segítséget nyújtott az egyházmegye püspöksége, a Miskolci és a Nyíregyházi Egyházmegye támogatásából sikerült megvásárolni az ablakokat, Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkárának és az államtitkárságnak köszönhetően szerezték be a tetőcserepeket, az esperesi kerület magyar egyházközségei a torony felépítésére gyűjtöttek, a felsoroltakon és a búcsúi híveken kívül pedig három ukrán görögkatolikus közösségben, Munkácson, Nagyszőlősön és Ungváron, a papnevelő intézet templomában is gyűjtést szerveztek.

Az egyházközség kétnyelvű szertartásait (a könyörgések mindig magyar nyelven történnek) vasárnaponként 50-60 hívő látogatja, ami nagy szám ahhoz képest, hogy kinevezése kezdetén tíznél is kevesebben vettek részt a liturgián – tájékoztatott Levcsenkó Róbert atya. A templomot Urunk színeváltozása emlékére, tiszteletére szentelték fel.

Espán Rita